RATP, Pariisi – maailman neljänneksi suurin julkisen liikenteen toimija katsoo vuoteen 2035

Kuinka yhtä Euroopan suurimmista julkisen liikenteen verkoista rakennetaan ilmastokysymykset ja liikkumisen murros huomioiden? Demos Helsingin ja RATP:n yhteistyö alkoi Pariisissa vuonna 2018.

Pariisin maailmannäyttelyä varten perustettiin vuonna 1900 Régie Autonome des Transports Parisiens. Alun perin kaupungin metrojärjestelmän ympärille rakentuneella yrityksellä on nyt toimintoja yli 40 maassa.

RATP lähestyi Demos Helsinkiä tavoitteena muodostaa käsitys, mitä yritys on Pariisissa vuonna 2035. Liikkuminen on vahvassa murroksessa, tapa hahmottaa kaupunkitilaa muuttuu ja kehittymässä on myös tapa käsittää kaupunki.

– He halusivat hyvin konkreettisesti muodostaa meidän kanssamme vision siitä, minkälainen on heidän asemansa Pariisissa vuonna 2035. Purettiin tulevaa palasiksi, minkälaisia uusia rooleja heidän pitää ottaa ja minkälaisia kumppanuuksia rakentaa, kertoo Demoksen johtava asiantuntija Johannes Nuutinen.      

Demos Helsingin ja RATP:n yhteistyön keskiössä on ollut kaupungin ja liikkumisen muutos. Pariisissa kaupunkikeskusteluun liittyvät olennaisesti myös ilmastokysymykset, samoin kuin puheet taloudellisesta epätasa-arvosta, kaupunkilaisten osallisuudesta ja kiinteistökeinottelun kaltaisista yhteiskunnallisista jännitteistä. 

Yhteistyön tuloksena syntyi tulevaisuuskuvia, joissa pohdittiin RATP:n ydinliiketoiminnan lisäksi yrityksen laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.  

– Lähtökohta oli meille tyypillinen. Yritys tietää, että murros on tulossa. Me annamme välineet katsoa mitä kulman takana näkyy, sanoo Johannes Nuutinen.

RATP ja Demos Helsinki rakensivat yhdessä mallit siitä, miten kuvat tulevaisuudesta vaikuttavat yhtiön strategiatyöhön, tuotekehitykseen ja organisaatioon. Ensimmäinen projekti on jo johtanut toiseen, jossa RATP pohtii voisiko ihmisten liikkumista vähentää rationaalisimmilla ratkaisuilla.

– Meillä Demos Helsingissä ymmärretään yritystoiminnan peruslogiikoita ja osataan yhdistää niitä yhteiskunnan suuriin muutoksiin. Menetelmällisesti skenaariotyömenetelmät ovat alaamme, eli tulevaisuuden ymmärtäminen tai  tulevaisuuskuvien tekeminen. Kolmantena erityisesti tässä projektissa on ollut hyötyä Demoksen arvopohjasta. Varmasti RATP hyötyi siitä, että meillä on näkemystä siitä miten ilmasto-ongelmia pitäisi ratkaista, toteaa Johannes Nuutinen.

Ota yhteyttä: johannes.nuutinen@demoshelsinki.fi 

Kuva: Rodrigo Kugnharski / Unsplash