Perille asti

Pääkaupunkiseudulla useat alueet ja matkailukohteet ovat vaikeasti saavutettavissa muutoin kuin yksityisautoilla. Saavutettavuuteen liittyvät haasteet voivat estää yrityksiä kehittämästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa.

Perille asti -hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden ja kansainvälisten vieraiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Tavoitteena on löytää markkinalähtöisesti uusia, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja matkailutoimialan yritysten hyödynnettäväksi osana omaa palvelutarjontaa.  Esimerkkejä näistä ratkaisuista ovat yhteiskäyttöiset kulkumuodot, kutsupohjainen liikenne ja viimeisen kilometrien ratkaisut.

Hankkeessa uusia liikkumisratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä matkailutoimialan yritysten, liikkumispalveluja tarjoavien yritysten ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa. Tuloksena on uusia liikkumisratkaisuja ja palveluita, joita kokeillaan aidossa ympäristössä kohdealueilla.

Demos Helsinki tutkii hankkeessa tulevaisuuden matkailuliikennepalveluiden liiketoiminnallisia erityispiirteitä ja käyttäytymismuutoksen ajureita ja mahdollistajia. Lisäksi Demos Helsinki tukee liikkumiskokeilujen suunnittelua ja toteutusta ja rakentaa kansallista sidosryhmäfoorumia tulosten jalkauttamiseksi.

Hankekumppaneina ovat Vantaan kaupunki, Espoo marketing, Forum Virium, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopisto. Hanketta rahoittaa 6aika/EAKR.

 

Antti Lippo, projektipäällikkö

Tyyra Linko, asiantuntija