MyHelsinki.fi: kestävämpiä valintoja vierailijoille ja helsinkiläisille

Helsinki aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035. Nyt se tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille uuden palvelun, joka auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja viihtyä ja elää kaupungissa. MyHelsinki.fi -sivustolla olevia ravintoloita, liikkeitä, tapahtumia ja majoitusvaihtoehtoja voi nyt tutkia myös Demos Helsingin yhteiskehittämän vastuullisuuskriteeristön mukaan. 

Helsingissä on asetettu tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennykset vuodelle 2030 ja hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Tähän tarvitaan sekä isoja rakenteellisia muutoksia että arjen tekoja.

Demos Helsinki ja Helsinki Marketing ovat räätälöineet yhdessä paikallisten sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa eri vapaa-ajan palveluille vastuullisten valintojen kriteeristön. Kriteeristö on esitelty kokonaisuudessaan MyHelsinki.fi -sivustolla.  Lisäksi jokaisen palvelun yhteydessä voi helposti tarkistaa, mitkä kriteerit palvelu täyttää. 

Kuvateksti: Ravintoloille on kehitetty oma räätälöity kriteeristönsä. Jokaisen palvelun kohdalta pääsee tutkimaan, mitkä kriteerit täyttyvät ja mitkä eivät.

 

Kriteereissä korostuvat ekologinen kestävyys ja ilmastonmuutoksen torjunta, mutta myös sosiaalinen ja kulttuurillinen vastuullisuus on huomioitu. Kriteerit liittyvät esimerkiksi päästöttömään energiaan, liikkumisen vaikutuksiin, ruoan ympäristövaikutuksiin sekä sosiaalisen kestävyyteen. Lisäksi kriteeristössä on huomioitu muun muassa kiertotalouden mahdollisuudet, esteettömyys ja syrjinnän ehkäisy.

Kriteerit liittyvät esimerkiksi päästöttömään energiaan, liikkumisen vaikutuksiin, ruoan ympäristövaikutuksiin sekä sosiaalisen kestävyyteen.

–     Valitse vastuullisemmin -palvelun kannalta on tärkeää, että kestävyysajattelua saadaan tuotua hyvin laajalle joukolle. Toisaalta se auttaa yrityksiä ja yhteisöjä tekemään toiminnastaan kestävämpää. Toisaalta se antaa matkailijoille ja asukkaille mahdollisuuden valita kestävämpiä vaihtoehtoja, sanoo Demos Helsingin projektikoordinaattori Liisa Kolehmainen

Palvelussa mukana olevat yritykset ovat kertoneet, että vastuullisuustyön tärkeyttä painottavat erityisesti yritysten asiakkaat. Yrityksille kriteeristö on toiminut myös tarkistuslistana, jonka avulla voi arvioida uudella tavalla oman toimintansa kestävyysvaikutuksia. Osa on kriteeristön seurauksena ottanut käyttöönsä esimerkiksi vihreän sähkön. 

Vastuullisuustyön tärkeyttä painottavat erityisesti yritysten asiakkaat.

      Turismi kasvaa globaalisti, ja Helsingissä yöpymisten määrä kasvoi vuonna 2019 noin 8%.Nyt on keksittävä, miten tämä hurja kasvu johdatetaan vastuulliselle kehityskululle. Helsingissä voidaan miettiä esimerkiksi, miten matkailijat ja paikalliset voivat hyödyntää jakamistaloutta laajemmin tulevaisuudessa, toteaa Demos Helsingin projektikoordinaattori Liisa Kolehmainen. 

Vastuullisuuskriteeristö on herättänyt paljon kiinnostusta kansainvälisessä mediassa sekä matkailuvaikuttajien keskuudessa. Yhteistyö on jatkunut kriteeristön muotoilun jälkeen kriteeristön vaikuttavuuden arvioinnissa. Kriteeristöä kehitetään eteenpäin myös vuoden 2020 aikana. 

Ota yhteyttä: liisa.kolehmainen@demoshelsinki.fi 

Header photo: Tapio Haaja