Kotkan kaupunkistrategia

Demos Helsinki suunnitteli Kotkan kaupungin kumppanina tarkoituksenmukaisen ja toimivan Kotka 2025 -strategiaprosessin. Kesäkuussa 2018 hyväksytyn strategian pohjalta Kotkan kaupunki ryhtyy toteuttamaan kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa keskeisiksi määriteltyjä tavoitteita. Prosessi loi strategian lisäksi yhteishenkeä.

Demos Helsinki vastasi puolivuotisen strategiaprosessin sparrauksesta kokonaisuutena sekä valtuuston ja laajennetun johtoryhmän työpajojen suunnittelusta, toteutuksesta ja dokumentoinnista. Demos osallistui myös johtoryhmätapaamisiin ja sidosryhmätyön suunnitteluun. Strategiadokumentti laadittiin yhdessä.

Strategian myötä Kotkan kaupunki on valmis tarttumaan toimintaympäristössä tunnistettuihin haasteisiin ja hyödyntämään kaupungin vahvuuksia arvojensa mukaisesti: rohkeasti, reilusti ja rakkaudella.

“Työ on hitsannut valtuutettuja yhteen. Tää on ollut hieno matka.”
– kotkalainen kaupunginvaltuutettu –