KORVA – Kokeilurahoituksen toteutusvaihtoehdot

Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa (2015) korostetaan kokeiluja yhteiskunnan uudistamisen välineenä – kokeilukulttuurin käyttöönotto on yksi ohjelman painopisteistä. Vuosina 2015-16 Demos Helsinki johti hankkeen, jossa se kumppaninsa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa teki ehdotuksen digitaalisen kokeilualustan perustamisesta. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Demos Helsingin ja SYKEn ehdotuksessa alustan ja sitä ylläpitävän tiimin tehtävä on tukea kokeilijoita mm. kokeilujen toteuttamisen menetelmissä, rahoituksen hankkimisessa sekä kokeilujen arvioinneissa. Hankkeen pohjalta tehtiin toimenpide-ehdotus, jonka myötä valtioneuvoston kanslia perusti valtionyhtiön ja konseptoi digitaalisen alustan kansalaislähtöisten kokeilujen tukemiseksi ja rahoittamiseksi. Beta-versio Kokeilun paikka -alustasta on löytänyt yleisönsä, ja sitä on esitelty julkisen hallinnon edelläkävijäkäytäntönä mm. World Government Summitissa (2017). OECD teki alustasta case-tutkimuksen vuonna 2017.

Demos Helsingin ja SYKEn ehdotus kokeilualustan perustamisesta pohjautui kotimaiseen kokeilurahoitukseen tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen sekä kymmeniä toimijoita ja kansalaisia sisältäneeseen sidosryhmäprosessiin. Selvityksen tuloksena päädyttiin ehdotukseen alustasta, jonka avulla pyritään löytämään ruohonjuuri- eli kansalaistasolta löytyviä lupaavia aloitteita, tukemaan näiden kehittämistä ja toimivuuden arviointia. Pyrkimyksenä on saada aiempaa laajempi joukko kansalaisia kehittämään yhteiskuntaa. Demos Helsinki vastasi hankkeessa hankkeen johdosta, sidosryhmätyöstä ja raportoinnista.

Demos Helsingin ja Suomen ympäristökeskuksen laatima selvitys Näkökulmia kokeilurahoitukseen on luettavissa täällä.