Korkeakoulutuksen Visio 2030

Korkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuu paljon: työ muuttuu, kilpailu terävimmistä asiantuntijoista on globaalia, tulevaisuuden osaajan tunnistaa meta- ja hybriditaidoista, tekoäly sekä robotisaatio luovat uusia tapoja tehdä tiedettä ja tulevaisuuden tiede perustuu yhä enemmän avoimelle toimintakulttuurille. Samanaikaisesti Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on laskussa. Pystyykö suomalainen korkeakoulukenttä sopeutumaan muutoksiin onnistuneesti?

Tätä selvittämään opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen käynnisti keväällä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön, jossa määritellään suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Visiotyö julkaistaan lokakuussa 2017.

Demos Helsinki on Korkeakoulutus 2030 -visiotyössä mukana rakentamassa näkemystä laadukkaasta, vaikuttavasta ja kilpailukykyisestä korkeakoulujärjestelmästä. Demos Helsinki on visioprosessissa korkeakoulukenttää osallistavien työtapojen asiantuntija. Tämän lisäksi Demos tuki Opetus- ja kulttuuriministeriötä kokonaisprosessin suunnittelussa ja visiotyön sisällöntuotannossa.