Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kansainvälisesti ainutlaatuinen sosiaalinen innovaatio.Vuoteen 2050 tähtäävä Suomen kansallinen yhteiskuntasitoumus määrittelee keskeiset kestävän kehityksen tavoitteet. Organisaatioille ja yksityishenkilöille kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on avoin ja vapaaehtoinen tapa osallistua konkreettisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Se edistää kansallista kestävän kehityksen työtä ja YK:n Agenda 2030 -ohjelman kansallista toimeenpanoa. Laajalla yhteistyöllä ja riittävillä resursseilla sitoumuksista tulee kansallisen kestävän kehityksen työn kiintopiste ja suomalainen menestystarina maailmalla.

Suomen Ympäristökeskus, Demos Helsinki ja Kaskas Media tutkivat Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamassa KekeArvi-hankkeessa,  miten kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja siinä käytettävää toimenpidesitoumustyökalua tulisi jatkossa kehittää. Hanke arvioi monipuoliseen aineistopohjaan perustuen sitoumusprosessin ja -työkalun vaikuttavuutta, vahvuuksia, heikkouksia ja riskejä. Demos Helsinki toteutti hankkeessa kaksi yhteiskehittämistyöpajaa työkalun käyttäjien ja sidosryhmien kanssa.

Hanke on lisännyt  tietoisuutta yhteiskuntasitoumuksesta sekä luomaan edellytyksiä nykyistä huomattavasti laajemman toimijajoukon aktiiviselle ja vaikuttavalle osallistumiselle kestävän kehityksen toteutukseen. Tulokset auttavat kehittämään työkalusta jatkuvasti uudistuvan ja kustannustehokkaan välineen, joka on helppokäyttöinen ja houkuttelee osallistumaan. Lue lisää toimenpidesuosituksista policy briefistä, tutkimusraportista ja blogista.

KekeArvi-hanke on osa vuoden 2017 valtioneuvoston selvitys ja -tutkimustoimintaa (TEAS)