Joutsenmerkki: kestävän arjen suunnannäyttäjä

30-vuotias Joutsenmerkki on Suomen ja Pohjoismaiden tunnetuin ympäristömerkki. Kolmessa vuosikymmennessä ympäristöongelmat eivät ole poistuneet, vaan entisestään monimutkaistuneet. Demos Helsinki auttoi Joutsenmerkkiä ymmärtämään vaikuttavuuttaan tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Työn pohjalta syntyi Joutsenmerkin vaikuttavuusjulkaisu yhteistyössä Kaskas Median kanssa.

Joutsenmerkki on ympäristöystävällisen elämän suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Vaatimustensa avulla se pyrkii vaikuttamaan suuriin globaaleihin ympäristöongelmiin, kuten energian ja kemikaalien liialliseen käyttöön ja jätteiden kierrätykseen, sekä siirtymään kohti kiertotaloutta. 

Laajemmin merkin tavoitteena on hillitä ilmaston lämpenemistä ja estää luonnon monimuotoisuuden tuhoutumista. 

Joutsenmerkkiä tarvitaan tässä ajassa siis enemmän kuin koskaan. Samalla sen on muuttuneessa ympäristössä arvioitava yhä paremmin, missä sitä tarvitaan eniten.

”Joutsenmerkillä oli 30 vuotta sitten sitten selkeä tavoite: tehdä ympäristön kannalta hyvät valinnat helpoiksi ja mahdollisiksi. Nyt ympäristövalinnoista on tullut valtavirtaa, mutta samalla ongelmat monimutkaistuneet. Demos Helsinki auttoi meitä ymmärtämään omaa vaikuttavuuttamme paremmin tässä ajassa ja tulevaisuudessa.” Riikka Holopainen, Ympäristömerkinnän toimitusjohtaja

Vaikuttavuusjulkaisussa tunnistettuja haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia

1) Joutsenmerkin tärkeänä tehtävänä on edelleen kuluttajien valintojen helpottaminen ja kestävien elämäntapojen valtavirtaistaminen. Samalla kuluttaminen eriytyy ja Joutsenmerkki kohtaa markkinoilla yhä hajanaisemman joukon kuluttajia, joiden arkea sen pitää pystyä helpottamaan. 

2) Paras ratkaisu ympäristön kannalta olisi kuluttaa vähemmän ja edistää kiertotaloutta. Joutsenmerkki hallitsee pitkät tuotan­toketjut ja elinkaariajattelun, mutta samalla sen kriteereitä pitää päivittää vastaamaan kiertotalousajattelua.

3) Ympäristökriisi on Joutsenmerkille tärkeä paikka uudistua ja laajentua uusille toimialoille. Yhteiskunnalliset ilmiöt kuten kaupungistuminen lisäävät ympäristöystävällisten ratkaisujen kysyntää esimerkiksi rakennusalalla. Tulevaisuudessa kysyntää voi olla yhä enemmän Joutsenmerkityille julkisille rakennuksille, toimistoille tai jopa kokonaisille kaupunginosille.

Lue vaikuttavuusjulkaisu kokonaisuudessaan täältä: Kestävän arjen suunnannäyttäjä – näin Joutsenmerkki muuttaa maailmaa

Lisätietoja:
annina.orasmaa@demoshelsinki.fi