Hiilineutraaliusstrategiat yrityksille

Yritykset ovat hiilineutraalius-strategioissa uudella maaperällä. Muutoksen tarve on nopea eikä paikalleen voi jäädä. Demos Helsinki on auttanut useamman toimialan yrityksiä liiketoimintastrategian ja ilmastotavoitteiden sovittamisessa. Apuna työssä käytetään Demos Helsingin kehittämää neljän kehän mallia.

Demos Helsinki on luonut yritysten hiilineutraaliuden tutkimiseen ja toteuttamiseen oman neljän kehän mallin, joka auttaa ilmastohaasteisiin vastaamisessa ja paremman liiketoiminnan tekemisessä. Mallia on sovellettu menestyksekkäästi useamman toimialan kanssa tehdyissä strategiatöissä. 

Malli alkaa ytimestä, jossa on yrityksen oma hiilijalanjälki. Ydintä ympäröivällä toisella kehällä edesautetaan omien asiakkaiden hiilineutraaliutta, joka on vaikeusasteeltaan jo haastavampaa, mutta teholtaan merkittävämpää.

Kansainväliset pääomasijoittajat ovat nyt kiinnostuneita yrityksistä, jotka toimivat tiukemman ilmastoregulaation maissa. 

Kolmannella kehällä haetaan vaikutuksia koko toimialaan, kuten vakiintuneisiin prosesseihin, sääntelyyn ja kilpailijoiden kirittämiseen. Kansainväliset pääomasijoittajat ovat nyt kiinnostuneita yrityksistä, jotka toimivat tiukemman ilmastoregulaation maissa. 

Koko kuvion kattavan neljännen kehän ajatus on yhteiskunnan hiilineutraalius. Yrityksen toimintaympäristöstä riippuen tällainen tavoite voisi olla esimerkiksi Suomen hallituksen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035. 

      Tänä päivänä on mahdollista julistautua hiilineutraaliksi maksamalla, mutta onneksi löytyy toisenlaistakin kunnianhimoa. Microsoft kertoo olevansa nollahiilinen vuonna 2030, mutta 2050 he aikovat olla hiilinegatiivisia niin, että he ovat siihen mennessä poistaneet ilmakehästä kaiken sinne perustamisestaan lähtien tuottamansa hiilen, kertoo Demos Helsingin vanhempi konsultti Jussi Impiö.

Demos Helsingin mallissa hiilineutraalius on yrityksen kaiken toiminnan ytimessä.

Demos Helsingin mallissa hiilineutraalius on yrityksen kaiken toiminnan ytimessä. Hiilijalanjäljen vähentäminen ei ole pelkästään yleisesti todetusti järkevää, vaan liiketoimintaa, jolla voidaan saada parempaa katetta. Asiakkaiden ilmastoperusteiset ostoaikeet ovat kääntymässä teoiksi.

      Meidän hypoteesissamme ilmastotyö ei ole hyväntekeväisyyttä. Bisneksen ytimessä pitää nyt ymmärtää, että jos yrityksen bisnestrategia ei ole nyt zero-carbon, se ei ole bisnestrategiaa. Jos yritys ei ole tarttunut ilmastoasioihin, sen on esimerkiksi vaikea saada rahoitusta, sanoo Demos Helsingin vanhempi konsultti Petteri Lillberg.

 

Lisätietoja: 

jussi.impio@demoshelsinki.fi

petteri.lillberg@demoshelsinki.fi 

Header picture: Hugo Kemmel