Helsinki Challenge

Helsinki Challenge on Helsingin yliopiston johtama tiedepohjainen ideakilpailu ja kiihdyttämöohjelma, jossa 20 tutkimustaustaista tiimiä kehittävät globaalisti vaikuttavia ratkaisuja, joilla vauhditetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kilpailun tavoitteena on kehittää uusia tiedepohjaisia ratkaisuja sekä vahvistaa huippututkijoiden kyvykkyyksiä entistä vahvempaan tutkimuksen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutukseen. Johtoajatus on, että tiede tarjoaa perustan mullistaville innovaatioille. Ratkaisujen synnyttäminen edellyttää uutta ajattelua, tottumusten kyseenalaistamista, uusia käytäntöjä ja kansainvälisiä kohtaamisia. Helsinki Challenge on myös yhteistyöalusta, jolla tutkijat, päättäjät, teollisuus, yritykset, vaikuttajat ja media yhdessä kehittävät ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin.

Demos Helsinki toimi Helsingin yliopiston ja muiden 9 yhteistyöyliopiston yhteiskehittämiskumppanina vuoden 2017 ajan kilpailun suunnittelussa ja kiihdyttämön toteutuksessa. Olimme vastuussa mm. kilpailun vaikuttavuusekosysteemin rakentamisesta, yhteiskehittämistyökalujen suunnittelusta ja tapahtumatuotannista. Demos Helsinki oli myös vuonna 2015 järjestetyssä ensimmäisessä Helsinki Challengessa Helsingin yliopiston yhteistyökumppanina. Helsinki Challenge oli osa Suomi 100- juhlavuoden virallista ohjelmistoa.

Ensimmäiseen Helsinki Challengeen osallistuneet tiimit saivat palkintosummaan (375 000€) nähden 10-kertaisesti tutkimusrahoitusta projekteilleen. Lisäksi kilpailun aikana syntynyt yhteistyö on jatkunut mentoreiden ja tiimien välillä, sillä osa pareista jatkaa edelleen yhteistyötään. Helsinki Challengeen osallistuneet tutkijat kertoivat, että parasta oli  saada tunnustusta oman viiteryhmänsä sisällä ja, että haastekilpailulla on pystytty nostamaan tieteen tekemisen profiilia yhteiskunnallisesti.

Vuoden 2017 kiihdyttämöohjelman aikana syntyi Helsinki Challenge Team Guide, erityisesti tutkimustaustaisille tiimeille suunniteltu ilmainen työkirja, joka toimii kenen tahansa tukena esimerkiksi uusien tiimien työn järjestämisessä, viestinnän suunnittelussa ja ratkaisun suunnittelussa. Kirjaan tiivistyy Helsinki Challengen metodologia ja ajattelu vaikuttavien ratkaisujen kehittämisestä. Team Guide sisältää valtavasti erilaisia päätöksentekoa helpottavia tehtäviä, dokumentatiivisia osioita sekä inspiroivia esimerkkejä. Kirja luotiin yhteistyössä Demos Helsingin ja Helsingin yliopiston kanssa.

Lisätietoja Helsinki Challengen verkkosivuilla.