Helsingin yliopisto: uuden sukupolven tohtorikoulutus

Demos Helsinki kehitti 2019 aikana Helsingin yliopiston kanssa uuden sukupolven tohtorikoulutusta. Löysimme taustatutkimuksen ja työpajojen pohjalta tapoja, joilla tohtorikoulutus voi tukea paremmin tohtorikoulutettavien moninaisia urapolkuja, osaamisen ja taitojen tunnistamista sekä vahvempaa yhteisöllisyyttä. 

Yliopistojen vanhat monopoliasemat tietoon, ammatteihin ja paikkaan eliitissä ovat purkautumassa kaikkialla maailmassa. Aikakautemme suurimpien haasteiden ratkaiseminen vaatii kuitenkin tieteellistä tietoa, sen koostamista ja tulkintaa enemmän kuin koskaan.

Poliittisilla, kulttuurisilla ja taloudellisilla muutoksilla on vaikutusta myös tutkijoiden koulutuksen kehittymiseen. 

Helsingin yliopiston ja Demos Helsingin yhteishankkeessa kehitettiin uusia käytäntöjä, joilla tohtorikoulutettavia valmistetaan yhä paremmin erilaisiin urapolkuihin, monialaiseen tiimityöhön, sektorienväliseen yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen.

Hankkeessa tehtiin taustaselvitys, jossa kartoitettiin laajalla kyselyllä nykyisten tohtorikoulutettavien näkemyksiä. Demos Helsinki suunnitteli ja fasilitoi taustatutkimuksen perusteella kaksi yhteiskehittämisen työpajaa. Työn tuloksena syntyi kokoelma kehittämisideoita, jotka voidaan ottaa heti käyttöön.

Lataa: “Navigating a New Generation PhD Training at the University of Helsinki” 

Lue lisää hankkeen tuloksista blogistamme: The Changing Roles of Universities: Three Ways for Doctoral Education to Respond

Lisätietoja: 

kirsi-marja.lonkila@demoshelsinki.fi
julia.jousilahti@demoshelsinki.fi