Helsingin Diakonissalaitos – strateginen toimintaympäristöanalyysi

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) ja Demos Helsingin yhteistyössä luotiin HDL:n strategiatyön tueksi toimintaympäristön analyysi. Projektin aikana Demos Helsinki tunnisti HDL:n toimintaan vaikuttavat muutosvoimat sekä niistä nousevat HDL:n toiminnan kannalta kiinnostavat ilmiöt, mahdollisuudet ja yhteistyökumppanit.

Projektin tavoiteena oli muodostaa ymmärrys siitä, millaisilla toimilla HDL voisi voisi kehittää yhteiskunnallista vaikutustaan.

Yhteistyön aikana toteutettiin konsernin sisäisiä ja ulkoisia asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluja sekä yhteiskehittämistilaisuuksia HDL:n työntekijöille ja ulkoisille sidosryhmille. Prosessissa tunnistetut muutosilmiöt dokumentoitiin helposti hyödynnettäväksi analyysiksi, jonka pohjalta muodostettiin suositukset HDL:n toiminnan tueksi.