Digitalisoituvan yhteiskunnan edellytysten tavoitetila 2025

Demos Helsinki toteutti Valtiovarainministeriön kanssa Digitalisoituvan yhteiskunnan edellytysten tavoitetila 2025 -selvitystyön. Hankkeessa muotoiltiin aiempien työpajojen ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta digitalisaatiotoimien tarina, selvennettiin keskeiset muutosilmiöt ja rakennettiin toimintaehdotukset tietopolitiikan edelläkävijyyteen.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää mitkä ovat tulevaisuuden jatkuvasti oppivan, digitaalisen, ihmiskeskeisen julkisen hallinnon edellytykset.

Hanke sai jatkoa keväällä 2018. Jatkohankkeen tavoitteena on suunnitella toimenpiteet, joilla edellytyksiä voidaan alkaa toteuttaa.

Työhön voit tutustua täällä.