Committed – energiamurrosta vauhdittavien yritysten yhteisö

Demos Helsingillä on jo 15 vuoden kokemus muutosta ajavien yhteisöjen luomisesta, yhteistyömallien kehittämisestä sekä sektorien välisestä yhteiskehittämisestä. Demos Helsingillä on Committed-yhteisössä tärkeä rooli mukana olevien yritysten yhteistyön suunnittelussa ja fasilitoinnissa sekä energiasektorin murroksen yhdistämisessä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Committed on 2018 käynnistetty yhteisö, joka luo avoimella ja ketterällä yhteistyöllä uusia avauksia energiasektorille. Sen ovat perustaneet Fortum, St1, TietoEVRY, Wärtsilä ja sitä vetää Demos Helsinki. Yhteisö syntyi halusta vauhdittaa energiamurrosta innovatiivisen ja avoimen yhteistyön kautta.

Demos Helsinki vastaa Committed-yhteisön vetämisestä. Yhteisö toimii jatkuvan yhteistyön alustana, jonka parissa energiasektorin toimijat kehittävät ja jalostavat potentiaalisia uuteen liiketoimintaan tähtääviä ideoita. Jäsenten yhteistyö sisältää liiketoimintainnovaatioiden kokeiluja ja yhteiskehittämistä, arvokasta kokemuksien ja tiedon jakoa, julkiseen keskusteluun osallistumista, sekä uusien kumppanuussuhteiden luomista.

Yhteisö toimii jatkuvan yhteistyön alustana, jonka parissa energiasektorin toimijat kehittävät ja jalostavat potentiaalisia uuteen liiketoimintaan tähtääviä ideoita.

–   Meidän hypoteesi energiasektorin nopeaan kehittämiseen on yhteistyö. Kun alusta yhteistyölle on olemassa, meillä on mahdollisuus reagoida nopeasti. Yhteisö saadaan tarvittaessa nopeastikin käyntiin, kun tunnistamme mahdollisuuksia”, toteaa Demos Helsingin konsultti Jussi Laine.

Yhteisön kautta jäsenyritykset ovat löytäneet mahdollisuuksia kehittää uusia liiketoimintakonsepteja yhdistämällä eri jäsenten osaamista. Lisäksi laajan ja jaetun asiantuntijuuden myötä on voitu tutkia, miten vielä kehittyvistä teknologioista voidaan yhteistyöllä saada nopeammin kannattavaa liiketoimintaa

Laajan ja jaetun asiantuntijuuden myötä on voitu tutkia, miten vielä kehittyvistä teknologioista voidaan yhteistyöllä saada nopeammin kannattavaa liiketoimintaa

Yhteistyön seurauksena on syntynyt muun muassa Arctic Energy Forerunners, pohjoismaisten yritysten yhteisö, joka kehittää kestävää arktisten alueiden tuulivoimatuotantoa. Fortum puolestaan toi Committediin työstettäväksi ideansa hiilipörssistä, kun Committed-yhteisö keskittyi hiilidioksidin arvoon hyödykkeenä. Ideasta kehittyi myöhemmin Puro, maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä.

Committed-yhteisön toiminta kehittyy koko ajan. Toiminnan ytimessä on joustavuus, avoimuus ja luottamus.

–   Ison kuvan muutokset ovat nyt niin suuria, että yksittäiset toimijat eivät pysty muuttamaan koko kenttää. Isommasta porukasta tulee enemmän vipuvartta. Energiasektorin rooli koko ilmastonmuutoskeskustelussa ja kestävässä tulevaisuudessa on todella keskeinen. Sen maailman ymmärtäminen ja siellä oikeiden toimintatapojen kehittäminen on tärkeää ja motivoivaa työtä. Demos Helsingille erilaisten toimijoiden yhteen tuominen on tärkeä osa muutosta”, sanoo Jussi Laine.

Committed on esitelty myös täällä: https://committed.energy/

Lisätietoja: jussi.laine@demoshelsinki.fi 

 

Header picture: Ahmad Dirini