Code of Conduct – Kansallinen eettinen koodisto yhteiskunnallisille kokeiluille

Suomessa tehdään paljon erilaisia yhteiskunnallisia kokeiluja. Kokeilujen määrän kasvun taustalla on muun muassa Juha Sipilän hallitusohjelmaan kirjattu kokeilukulttuurin käyttöönoton edistäminen kärkihankkeen avulla. Kokeiluilla voidaan saada ainutlaatuisen tärkeää ja yhteiskuntaa hyödyttävää tietoa päätöksenteon tueksi. Jotta tietoa saataisiin, yhteiskunnallisissa kokeiluissa on oltava mukana aina kansalaisia.

Demos Helsinki ja Aalto yliopiston taloustieteiden tutkijat johtivat vuonna 2016 hankkeen Code of Conduct – Kansallinen eettinen koodisto kokeiluille. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa, ja siinä kehitetty koodisto rakennettiin tiiviissä yhteistyössä korkeatasoisen asiantuntijajoukon kanssa. Koodiston pyrkimyksenä on auttaa virkamiehiä ja muita kokeilujen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvia varmistamaan, että kokeilun piirissä olevia ihmisiä kohdellaan reilusti, avoimesti ja eettisesti – ja että kokeilut toteutetaan tuloksekkaasti. Asiakirjassa esitellään toimintatapa, jolla tärkeimmät ongelmat voitaisiin mahdollisesti ratkaista.

Jotta erilaisten yhteiskunnallisten toimien vaikutuksista saataisiin luotettavaa tietoa, kokeiluissa joudutaan kohtelemaan ihmisiä keskenään eri tavoin ja näin poikkeamaan yhdenvertaisuudesta. Keskeinen eettinen ja perustuslaillinen kysymys on, missä tapauksissa tämä yhdenvertaisuudesta poikkeaminen on perusteltua koko yhteiskuntaa hyödyttävän tiedon saamisen nimissä ja missä tapauksissa sitä ei pitäisi tehdä.

Tutustu julkaisuun: Yhteiskunnalliset kokeilut Suomessa.