BIBU – Kansalaisuuden kuilut ja kuplat

Kansalaisuuden kuilut ja kuplat eli BIBU-konsortio tutkii, kuinka globaalit muutosvoimat muuttavat kansalaisten osallistumista ja politiikan tekoa Suomessa.

Globaalit muutosvoimat, talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliikkeet haastavat länsimaisia demokratioita. BIBU-konsortio tutkii, kuinka globalisaatio ja yhteiskunnan rakennemuutos muuttavat kansalaisten osallistumista ja politiikan tekoa Suomessa: Mitkä kansalaisryhmät ovat osallistumisen kuiluissa tai kuplissa, joista heidän äänensä ei kuulu tai välity laajemmin yhteiskuntaan? Mitä keskiluokan sisällä tapahtuu? Onko globalisaation vaurastuttama yläluokka irtoamassa muusta yhteiskunnasta tai onko Suomeen syntymässä uusilla tavoilla syrjäytyvä alaluokka?

Lisäksi BIBU kehittää demokraattisia innovaatioita, joilla vahvistetaan kansalaisten vaikuttamiskeinoja. Kokeilemme digitaalisia alustoja politiikan valmisteluun, osallistuvaa budjetointia, sovittelumenetelmiä, digitaalisia diplomaatteja ja digitaalista tarinankerrontaa syrjään jääville ryhmille. Tarkoituksena on tehdä Suomesta demokratiainnovaatioiden kiihdyttämö, josta parhaita käytäntöjä voidaan monistaa maailmalle. Lue lisää täältä.

Demos Helsingin lisäksi BIBU:ssa on mukana kuusi tutkimusorganisaatiota. Hanke on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama, ja konsortiota johtaa professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta.

Työpakettien vetäjät:

Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Structural Changes)
Hanna Wass, Helsingin yliopisto (Citizens’ Participation)
Anu Kantola, Helsingin yliopisto, sekä Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto (Emotional Dynamics)
Markku Jokisipilä, Turun yliopisto (Political Elites)
Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto (Biases in Policy Outcomes)
Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Policies for Nordic Model)
Tanja Aitamurto, Stanford University, sekä Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki (Interaction Plan)

Demos Helsinki on mukana hankkeen vuorovaikutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeen aikana Demos Helsinki on ollut mukana järjestämässä tutkimushankkeen teemoihin liittyviä avoimia BIBU Talks -tapahtumia sekä sidosryhmille suunnattuja yhteiskehittämistapahtumia, BIBU Forumeita. Lisäksi Demos Helsinki on mukana BIBU:n kokeiluja kokoavan Demokratiakiihdyttämön koordinoinnissa.

Seuraa meitä Twitterissä (@BIBUresearch), Facebookissa, hankkeen verkkosivuilla ja muualla sosiaalisessa mediassa (#BIBU).

Ota yhteyttä:

Isak Vento
Koordinaattori
Helsingin yliopisto
isak.vento(at)helsinki.fi
+358 50 448 8945

Mirja Hämäläinen
Vuorovaikutuskoordinaattori
Demos Helsinki
mirja.hamalainen(at)demoshelsinki.fi
+358 50 380 5086

Muita strategisen tutkimusneuvoston (STN) rahoittamia tutkimushankkeitamme:

Winland
URMI
BEMINE
BlueAdapt