BEMINE: MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin

BEMINE-tutkimushanke tuottaa uutta tietoa kaupungistumisesta, ratkaisee kaupunkiseutujen suunnitteluun liittyviä haasteita ja kehittää käytäntöjä edistämään kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä.

Suomalaista kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä haastavat monet ongelmat: Kuntien ja valtion hallinnon eri organisaatiot ovat sektoroituneita ja niiden väliltä puuttuu keinoja, käsitteitä tai toimintatapoja tehdä tuloksekasta yhteistyötä. Kaupunkiseutujen kehittämisestä puuttuu yhteinen ja kokonaisvaltainen kuva nykytilanteesta ja kehittämisen prioriteeteista. Yhdessä nämä ongelmat estävät suomalaisten kaupunkiseutujen sosiaalisten, taloudellisten ja ekologisten tavoitteiden toteutumisen. Lue tarkemmin: Miksi kaupunkiseutujen suunnittelu on niin vaikeaa?

BEMINE ratkoo näitä haasteita tutkimalla kaupungistumisen nykyisiä kehityssuuntia ja niiden vaikutuksia eri alueille sekä yhteiskehittämällä käytännön toimijoiden kanssa uusia työkaluja ja käytäntöjä kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön edistämiseksi. Lue lisää täältä. Hankkeen uutiskirjeen voit tilata täältä.

Demos Helsingin lisäksi BEMINE:ssä on mukana yhdeksän yliopistoa. Hanke on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama, ja tutkimuskonsortiota johtaa professori Raine Mäntysalo Aalto yliopistosta.

Osahankkeita vetävät:

Simin Davoudi, Newcastle University
Juha Honkatukia, VTT Oy
Jouni Häkli, Tampereen yliopisto
Kati‐Jasmin Kosonen, Tampereen seutu
Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto
Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus
Petter Næs, Norwegian University of Life Sciences
Joseph Ravetz, University of Manchester
Satu Lähteenoja, Demos Helsinki
Hannu Tervo, Jyväskylän yliopisto
Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto

Hanke alkoi kesällä 2016 ja päättyy vuonna 2019.

Demos Helsinki vastaa BEMINE:n vuorovaikutuksesta, yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä hankkeen tutkijoiden ja sidosryhmien (päättäjät, virkamiehet, kansalaiset, yritykset) välisestä kaupunkiseutujen suunnittelun yhteiskehittämisestä (co-creation). Lue, mitä vuorovaikutus tarkoittaa BEMINE-hankkeessa.

Seuraa meitä Twitterissä (@bemine_project), hankkeen verkkosivuilla ja muualla sosiaalisessa mediassa (#bemineproject).

Ota yhteyttä:

Vesa Kanninen
Projektin koordinaattori
Aalto-yliopisto
vesa.kanninen(at)aalto.fi
+358 50 512 4632

Johannes Mikkonen
Vuorovaikutuskoordinaattori
Demos Helsinki
johannes.mikkonen(at)demoshelsinki.fi
+358 40 569 4948

Muita strategisen tutkimusneuvoston (STN) rahoittamia tutkimushankkeitamme:

Winland
URMI
BIBU
BlueAdapt