100 fiksua kuluttajatekoa

Kuluttajien henkilökohtaisilla arjen valinnoilla ja teoilla on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin ja luonnonvarojen kulutukseen. Kartoittaakseen kestäviä keinoja hyvään elämään sekä mahdollisuuksia tällaisten kuluttajaratkaisujen markkinoiden laajentumiseksi, Demos Helsinki, Sitra ja D-mat toteuttivat vuonna 2017 100 fiksua kuluttajatekoa -selvityksen. Selvityksessä on tunnistettu ja esitelty 100 sellaista jo olemassa olevaa kuluttajatekoa, joiden oletetaan kannustavan kuluttajia tekemään ympäristön ja luonnon kantokyvyn kannalta entistä järkevämpiä ratkaisuja – arkensa eri osa-alueilla.

Kuluttajatekoja arvioitiin Demos Helsingin laatiman 15-kohtaisen viitekehyskortin avulla. Kuhunkin tekoon liittyen arvioitiin kannustimia sekä mahdollisia esteitä ja pullonkauloja tekojen yleistymiselle, eri sektoreilla tunnistettavia portinvartijoita, ja kuluttajatekojen ympäristövaikutuksia. Lisäksi tekojen motivaattoreita, mahdollistajia ja markkinatilannetta analysoitaessa tunnistettiin mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Usean teon kohdalla kuluttajan on nimittäin mahdollista saavuttaa kestävämmän toiminnan lisäksi merkittäviä taloudellisia säästöjä ja samalla edistää yhteisöllisempää, hauskempaa ja monipuolisempaa arkea.

Selvityksessä havaittiin myös yksityisen sektorin mahdollisuus tarttua haasteeseen luomalla kuluttajille uusia palveluita ja tuotteita sekä kehittämällä jo olemassa olevia palveluita siten, että niistä saataisiin irti enemmän ympäristöhyötyjä. Myös työnantajilla ja työpaikkakulttuurilla havaittiin olevan merkittävä mahdollistajan rooli usean kestävän arjen teon edistämisessä. Julkisen sektorin roolina voi olla muutoksen vauhdittaminen lainsäädäntöä ja muita ohjausmekanismejä, kuten verotusta, päivittämällä.

Projektin jatkona Demos Helsinki toteutti myös lisäselvityksen tulevaisuuden resurssiviisaista elämäntavoista 2050 tulevaisuusskenaarion mukaisessa maailmassa. Projektin lopputuotteena Demos Helsinki muotoili 50 tulevaisuuslausetta, jotka kuvaavat resurssiviisasta maailmaa vuonna 2050.

Lisätietoa projektista löytyy sen verkkosivulta.

Tässä tarinassa pohdimme lisäksi tekojen roolia tulevaisuudessa, jossa olemme on saavuttaneet hiilineutraaliin ja resurssiviisaan yhteiskunnan.