White Paper – Seuraavaksi menestyvät ne julkishallinnot, jotka jakavat valtaa ihmisille

Hallintokoneistot ympäri maailmaa rämpivät haasteiden keskellä. Ihmisten tarpeet moninaistuvat, suuria uudistuksia on vaikea saada läpi ja kansalaisten luottamus julkishallintoa kohtaan laskee. Maailma kulkee nopeasti kohti jälkiteollista aikaa, jossa monet nykyiset toimintamallit eivät tuota toivottuja tuloksia.

Viime vuosina ratkaisua julkishallinnon uudistamiseen on eri puolilla maailmaa etsitty kokeiluihin nojaavasta politiikasta. Kokeilut on kuitenkin ymmärretty usein väärin. Useimmiten julkishallinnot ovat päätyneet käyttämään niitä työkaluna, ilman ihmisten aktiivista osallistumista. Kun kokeilut ymmärretään näin, ne onnistuvat optimoimaan hallinnon tehokkuutta, eivät muuttamaan politiikantekoa ihmislähtöiseksi.

Kokeilut näyttäytyvät kokonaan toisenlaisena asiana, jos ne nähdään osana transformaatiota, jonka kautta julkishallinto voi uudistua vastaamaan jälkiteollisen aikakauden tarpeisiin. Kokeilut eivät siis ole pelkkä työkalu vanhojen toimintamallien virkistämiseksi, vaan ensimmäinen askel kohti uudenlaista ajattelua siitä miten julkishallinnon pitää toimia. Tätä uutta ajattelua kuvailee kolme asiaa:

  • Yhdessä määrittäminen. Tarvitaan kykyä suunnata politiikkatavoitteita läpi vaalikausien yhdessä ihmisten ja tavoitteisiin liittyvien toimijoiden kanssa.
  • Oppiminen. On oltava keinoja kokeilla, erehtyä ja oppia ennen politiikkatekojen laajaa käyttöönottoa. Tämä edellyttää hallinnolta uudenlaista nöyryyttä.
  • Pitkän aikavälin tähtäin. On kyettävä nimeämään huomattavasti vaalisyklejä pitemmälle ulottuvia tavoitteita, ja seuraamaan niiden toteutumista.

Viemällä näitä muutoksia sisälle julkishallinnon perustoimintaan voidaan luoda demokraattinen järjestelmä, joka nauttii nykyistä vahvempaa kansalaisten ja muiden sidosryhmien luottamusta.

Demos Helsingin suomalaisten ja kansainvälisten kokemusten pohjalta on koottu White Paper -julkaisu.

Lataa tästä: Demos Helsinki – Governance Innovation Unit – White Paper