Visiopaperi: Empowering Governments to Steer the 21st Century

Tulevaisuuden hallinto on jo nähtävissä. Tämä on meidän visiomme siitä, miltä seuraavan aikakauden julkinen hallinto ja sen innovaatiot näyttävät.

Vuosituhannen ensimmäiset vuosikymmenet ovat haastaneet perinteisen hallinnon ja vanhat toimintatavat. Hallinnon ja sen tuottamien palveluiden suunnittelu on entistä haastavampaa maailmassa, jota leimaa lisääntyvä keskinäisriippuvuus ja kompleksisuus.

Lukuisat viheliäiset ongelmat kuten ilmastonmuutos, monimutkaiset konfliktit, nopeasti leviävät pandemiat, köyhyys ja sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus asettavat haasteensa hallinnoille. Hallitukset kaikkialla maailmassa kamppailevat vastatakseen näihin vuosisadan haasteisiin. Samalla kansalaisten luottamus hallituksiin ja perinteisiin vaikuttamisen tapoihin ovet olleet laskussa jo vuosikymmeniä.

Tämän vuosisadan ominaispiirteitä ovat kompleksisuus, epävarmuus ja nopea muutos. Yhä useammat jakavat huolen siitä, että vuosisata sitten pystytetyt julkisen hallinnon rakenteet ja toimintatavat eivät monilta osin kykene vastaamaan muuttuvan ympäristön asettamiin haasteisiin. Me olemme vakuuttuneita, että uuden aikakauden hallinto luodaan kansalaisten kanssa yhdessä. Me työskentelemme hallitusten kanssa eri puolilla maailmaa, jotta näkisimme tämän muutoksen myös toteutuvan käytännössä.

Me haluamme rakentaa uuden aikakauden, jossa hallitusten toimintaa kuvastaa voimakas visio, jatkuva oppiminen ja hallinnon rajoista luopuminen.

– Voimakkaan vision varaan rakentuva hallinto vaatii strategisten ohjausvalmiuksien kehittämistä ja mahdollistaa hallinnon legitimiteetin, toimien yleisen hyväksyttävyyden, merkittävän kasvattamisen.

– Jatkuva muutos ja jäytävä epävarmuus leimaavat tätä aikakautta. Ne hallitukset, jotka kykenevät muovaamaan käytänteitään ja omaksumaan jatkuvan oppimisen periaatteet, pystyvät myös parhaiten ohjaamaan yhteiskuntaa kohti yhdessä jaettua tavoitteita.

– Jotta hallitukset voivat luoda entistä vahvempia ja laajempia yhteistyöverkostoja kansalaisten ja erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, sen tulee olla valmis häivyttämään perinteisiä hallinnon rajoja. Jäykistä rakenteista luopuminen mahdollistaa myös tehokkuuden, kun eri hallinnon alat työskentelevät yhdessä kohti jaettua visiota.

Lue visiomme (eng) täältä.

  

Demos Helsinki työskentelee hallinnon innovaatioiden parissa kolmella eri osa-alueella: hallinnon kokeilujen parissa, pitkän aikavälin strategisessa ohjauksessa ja innovaatiokykyjen kasvattamisessa.

Me haluamme rakentaa uuden aikakauden hallintoa kanssasi. Ota yhteyttä tiimiimme täältä.