Työ 2040 -Skenaarioita työn tulevaisuudesta

Työ 2040 -skenaariojulkaisu nostaa julkiseen keskusteluun työtä muuttavia kehityskulkuja hypertuottavuudesta perustuloon. Työn muutos on oiva suurennuslasi yhteiskunnan muutoksen tutkimiseen, koska työ koskettaa meitä kaikkia. Julkaisun tarkoitus on tuoda esille tärkeimpiä teemoja, jotka muokkaavat työtämme – ja sitä kautta yhteiskuntaamme – ennen vuotta 2040.

Julkaisu rakennettiin yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Skenaariot luotiin kahdessa työpajassa, jotka järjestettiin syksyllä 2016 – tavoitteena oli haastaa laajaa joukkoa työelämän rakentajia miettimään mahdollisia työelämässä tapahtuvia muutoksia. Nämä näkökulmat kiteytettiin julkaisussa kolmeen mahdolliseen tulevaisuusskenaarioon. Näitä skenaarioita tarkastelemalla voimme keskustella siitä, millaista yhteiskuntaa haluamme rakentaa.

Ajatushautomo Demos Helsingin yhteistyössä Sitran, Verohallinnon, eläkeyhtiö Varman, Tieto Oyj:n ja Ammattiliitto Pron kanssa toteuttama Työ 2040 -julkaisu syventää ymmärrystä työn muutoksesta seuraavien vuosikymmenten aikana ja luotaa näiden muutosten vaikutuksia suomalaisen yhteiskunnan perustaan. Tavoitteemme on rohkaista työelämän edelläkävijöitä rakentamaan toivomaansa työelämää jo nyt.