The Nordic Digital Promise – 4 teesiä hyperkytkeytyneestä yhteiskunnasta

Ihmiset, laitteet ja kaikki niiden ympärillä oleva voidaan kytkeä toisiinsa triljoonilla pienillä sensoreilla. Facebookin ja Googlen kaltaiset teknologiajätit kasvattavat valtaansa. Meistä on tullut hyperkytkeytynyt yhteiskunta. Kyse ei ole vain teknologisesta muutoksesta: samalla muuttuu tapamme elää.

The Nordic Digital Promise -julkaisu luo vision hyperkytkeytyneen yhteiskunnan rakentamisesta pohjoismaisten vahvuuksien varaan. Se esittelee neljä teesiä, joiden avulla teknologinen kehitys auttaa rakentamaan kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa. Teesien teemat liittyvät tulevaisuuden kysymyksiin alustataloudesta, yrityksistä, innovaatioista ja arvonluonnista.

Kuinka pidämme kiinni pohjoismaisen yhteiskunnan arvoista, kun Facebookin ja Googlen kaltaisten teknologiajättien valta kasvaa kasvamistaan – ja samalla triljoonat pienet sensorit yhdistävät yhä useampia ihmisiä ja laitteita toisiinsa? Entä millaisen vision varaan pohjoismaisten yritysten ja innovaatioiden tulisi rakentua?

Kaikkiin teknologioihin liittyy positiivisia ja negatiivisia puolia. The Nordic Digital Promise –julkaisu esittelee neljä teesiä, jotka varmistavat tulevaisuuden hyperkytkeytyneen yhteiskunnan rakentumisen muun kuin synkkien tulevaisuuskuvitelmien varaan. Teesit on esitelty neljässä kappaleessa, jotka tuovat merkityksen pohjoismaiselle lupaukselle hyperkytkeytyneestä yhteiskunnasta.

Sisältö

1) From Technology-Driven To Vision-Driven Development

2) From Governing People To Governing Platforms

3) The Limited-Liability Corporation Is Dead: From Rigid Corporations To New Economic Relationships

4) Hyperconnected Business: From Hunch To Insight

Nordic Digital Promise -julkaisu koostaa merkittävimmät opit Naked Approach -tutkimushankkeesta, jossa Demos Helsinki on työskennellyt yhdessä VTT:n, Aalto-yliopiston, Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa. Hanketta rahoittaa Business Finland ja Suomen Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.