Terveys 2050 – Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta

Skenaariot tekevät näkyväksi, että juuri nyt meillä on paljon vaihtoehtoja ja voimavaroja terveyden edistämiseksi.

Julkaisu esittelee neljä terveyden ja valinnanvapauden tulevaisuusskenaariota. Skenaariot kuvaavat erilaisia mahdollisuuksia terveemmän yhteiskunnan ja arjen rakentamiseen.

Jokaisen skenaarion yhteydessä on kuvaus tulevaisuudesta, jossa koettu terveys on vuoteen 2050 mennessä tuplaantunut nykypäivästä kustannuksia kasvattamatta. Kunkin skenaarion yhteydessä esitellään kolme muutosajuria, jotka vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuskuvaan. Lisäksi esittelemme skenaarioihin liittyvät terveyden portinvartijat, eli toimijat, joilla on erityisen suuri rooli muutoksen toteuttajina.

Skenaariot tekevät näkyväksi, että juuri nyt meillä on paljon vaihtoehtoja ja voimavaroja terveyden edistämiseksi. Toivomme, että skenaariot antavat sinulle virikkeitä mielenkiintoisiin keskusteluihin ja ideoita oman toimintasi suuntaamiseen.