Terveyden tasa-arvon tulevaisuus

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus on ensimmäinen julkaisu Demos Helsingin briefing-sarjassa, joka synnyttää keskustelutilaa tulevaisuuden kannalta tärkeille yhteiskunnallisille teemoille. Sen on kirjoittanut Demos Helsingin Associate Juha Mikkonen. Tämä briefing-paperi on suunnattu niille, jotka kehittävät suomalaista terveyspolitiikkaa. Työn tavoitteena on herättää keskustelua terveyden oikeudenmukaisesta jakautumisesta koko väestössä sekä siitä, mitä tutkimustiedon valossa tiedämme terveyteen yksilö- ja väestötasolla vaikuttavista tekijöistä.

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus on ensimmäinen julkaisu Demos Helsingin briefing-sarjassa, joka synnyttää keskustelutilaa tulevaisuuden kannalta tärkeille yhteiskunnallisille teemoille. Sen on kirjoittanut Demos Helsingin Associate Juha Mikkonen. Työ on syntynyt osana Juha Mikkosen väitöstutkimusta Yorkin yliopiston Health Policy and Equity -tohtoriohjelmaan. Tekstin hän on kirjoittanut ilman ulkoista tilausta ja halustaan tarjota Kanadassa asuvana ulkosuomalaisena puheenvuoro suomalaiseen keskusteluun.

Tämä briefing-paperi on suunnattu niille, jotka kehittävät suomalaista terveyspolitiikkaa. Demos Helsinki julkaisee sen juuri nyt, koska elämme politiikan merkittävässä murroskohdassa: viime vuosien suurimpiin suomalaisiin reformeihin kuuluva sote-uudistus on dominoinut sosiaali- ja terveyspoliittista keskustelua noin vuosikymmenen ajan. Uudistuksen rakenteellisia kiemuroita puitaessa on keskustelu terveyspolitiikan perimmäisistä tavoitteista jäänyt vähemmälle. Yksi tällainen terveysjärjestelmän perimmäinen tavoite on terveyden oikeudenmukainen jakautuminen koko väestössä. Yhtälailla aivan liian vähän on puhuttu siitä, mitä tutkimustiedon valossa tiedämme terveyteen yksilö- ja väestötasolla vaikuttavista tekijöistä.