Policy brief: Suomi tähtää kestävän kehityksen mallimaaksi

YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 käynnistyi vuoden 2016 alusta, ja Suomi pyrkii ohjelman toteuttamisen kärkimaaksi. Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin Avain2030 -hankkeessa tunnistettiin Suomen kestävän kehityksen kipupisteet ja menestystarinat kansainvälisten vertailujen ja sidosryhmien näkemysten pohjalta.

Kehitystä kuvaavia mittareita ja niiden hyödyntämistä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee edelleen kehittää. Agenda 2030 -toimintaohjelman ytimenä on 17 maailmanlaajuista tavoitetta, joissa YK:n asiantuntijaryhmä on tunnistanut yli 200 kestävän kehityksen indikaattoria, joilla on tulevaisuudessa tarkoitus arvioida ohjelman toteutumista.

Kestävän kehityksen avainkysymykset ja toimintasuunnitelma 2030 -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Policy brief tehtiin yhteistyössä viestintätoimisto Kaskas median kanssa.

Voit ladata Policy Briefin tästä linkistä.