Suomella on hyvät edellytykset toteuttaa kestävää kehitystä

Valtioneuvoston kanslian tilaama Avain2030 on Demos Helsingin ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n tuottama selvitys Suomen tilasta kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa, osana YK:n globaalia Agenda2030 toimintaohjelmaa. Alkuvuonna 2016 käynnistetyssä hankkeessa hahmotettiin kokonaiskuva kehityksen nykytilasta ja tunnistettiin Suomen heikkouksia ja vahvuuksia.

Suomi menestyy hyvin kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa, vaikkakin sijoituksemme on viime vuosina laskenut useissa vertailuissa. Erityisesti sosiaaliseen eriarvoistumiseen ja työllisyyteen sekä ilmastokysymysten hoitoon ja luonnonresurssien kulutukseen tulee jatkotyössä kiinnittää huomiota.

Voit ladata raportin tästä linkistä.