Selvitys – Kysyntäjousto kuluttajan näkökulmasta

Tulevaisuudessa kuluttaja-asiakkaan rooli sähkömarkkinoilla kasvaa. Siksi on tärkeää, että he ymmärtävät sähkömarkkinoiden muutoksen taustat ja sen vaikutukset omassa arjessa. Tarvitaan monikanavaista, luottamusta rakentavaa vuorovaikutusta erilaisten kuluttajien kanssa. Keskeisimpiä teemoja viestinnässä ovat kustannustehokkuus, helppous ja mukavuus, vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen sekä ympäristöarvot.

Demos Helsinki teki kesällä 2017 Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän tilauksesta selvityksen kysyntäjoustomarkkinoiden kehittymisestä kuluttaja-asiakkaiden näkökulmasta. Selvitys tehtiin Fingridin rahoituksella ja älyverkkotyöryhmän sekä muiden asiantuntijoiden avustuksella.

Sähköjärjestelmän muuttuessa uusiutuvan, sään mukaan vaihtelevan energiantuotannon lisääntyessä, tuotannon ja kulutuksen vaihteluiden tasapainoittamisen haasteet tulee ratkaista. Yksinkertaistaen ratkaisuja on kolmenlaisia: kysyntäjousto, varastointi ja nopeasti joustavan tuotannon lisääminen. Kuluttaja-asiakkaiden rooli näissä kaikissa ratkaisuissa on parhaimmillaan merkittävä.

Tarvittava teknologia on jo olemassa ja se kehittyy valtavaa vauhtia. Nyt kysymys on ennen kaikkea järjestelmän eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä sekä nykyisen sähkömarkkinan toimijoiden kyvykkyydestä avata rajapintoja uusille palveluntarjoajille. Muutos tapahtuu väistämättä teknologian ajamana, mutta nyt on arvioitava kuinka vahvoilla toimenpiteillä muutosta pitää vauhdittaa sekä millä tavalla huolehditaan tasapuolisen sekä erilaiset kuluttaja-asiakkaat huomioon ottavan järjestelmän rakentumisesta.

Lataa koko julkaisu tästä linkistä.