SAK:n ja Googlen keskustelupaperi: Jatkuvasta oppimisesta totta

SAK, Google Suomi ja Demos Helsinki ovat linjanneet neljä toimenpide-ehdotusta jatkuvan oppimisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Organisaatiot ryhtyvät edistämään ehdotuksia ja kutsuvat nyt mukaan muita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Digitaalisten perustaitojen kasvattaminen edellyttää, että suomalaisista työpaikoista tulee digioppimisen paikkoja.

Jatkuvan oppimisen ajatus ei ole uusi, mutta mittakaava on. On arvioitu, että lähes miljoona suomalaista pitää uudelleenkouluttaa seuraavien kymmenen vuoden aikana teknologian muuttaessa työelämää.

SAK, Google ja Demos Helsinki aloittivat yhteistyön löytääkseen käytännön ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen. Hankkeen aikana yli 40 jatkuvan oppimisen asiantuntijaa työskenteli yhdessä.

Tuloksena on tänään Helsingissä julkaistava keskustelupaperi, jossa esitellään neljä konkreettista ehdotusta.

– Yhteistyö SAK:n ja Googlen välillä voi kuulostaa yllättävältä. Kun ajattelee SAK:n laajaa näkyvyyttä suomalaisten työntekijöiden arkeen sekä Googlen edelläkävijyyttä digitaalisissa ratkaisuissa ja kouluttamisessa, käy se kuitenkin todella järkeen. Viheliäiset yhteiskunnalliset haasteet ratkaistaan yhdessä, sanoo Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti.

Mahdollisuudet oppimiseen eivät tällä hetkellä jakaudu yhteiskunnassa tasa-arvoisesti.

Keskustelupaperissa lähdetään siitä, että mahdollisuudet oppimiseen eivät jakaudu yhteiskunnassa tasa-arvoisesti. Esimerkiksi asiantuntijatyössä oppimisen mahdollisuuksia on enemmän kuin suorittavassa työssä. Pahimmillaan käy niin, että osa väestöstä jää digitaalisissa taidoissaan entistä pahemmin jälkeen ja teknologian kehitys johtaa epätasa-arvon kasvuun.

–  Joka kolmas kokee nykyteknologian työssään ahdistavaksi. Työnantajien on ymmärrettävä jatkuvan oppimisen arvo ja varattava työntekijöille aikaa kehittää taitojaan osana työtehtäviä. Oppimisen täytyy olla osa työn sisältöä, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

– Olemme muutaman vuoden sisällä kouluttaneet digitaalisia taitoja yli kolmelle miljoonalle eurooppalaiselle osana “Grow with Google” -ohjelmaamme. Työskentelemme aina paikallisten asiantuntijoiden kanssa parhaisiin tuloksiin pääsemiseksi. Nyt julkistettu keskustelupaperi on meille ensimmäinen askel eri koulutusohjelmien käynnistämiseksi myös Suomessa myöhemmin tänä vuonna. Jokaisella on oltava mahdollisuus hallita digitaalisia taitoja nykyisessä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, sanoo Googlen maajohtaja Antti Järvinen.

Neljä toimenpide-ehdotusta jatkuvan oppimisen yhteiskunnan rakentamiseksi

1. Jokaisella on oikeus hyviin perustaitoihin. Seuraavalla hallituskaudella tulee käynnistää laaja-alainen, avoimia oppimisalustoja hyödyntävä ohjelma, jossa pureudutaan erityisesti ihmisten digitaitojen kehittämiseen.

2. Työpaikat digioppimisen paikoiksi. Tällä hetkellä yritysten kyky vastata digiajan vaatimuksiin vaihtelee. Suomeen tarvitaan valtakunnallinen työelämän kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tukea työpaikkoja ja lisätä työhyvinvointia teknologian aiheuttamissa muutospaineissa.

3. Oppiminen mahdolliseksi työn ohessa. Aikuiskoulutustuen tulee taata mahdollisuus opiskella ja tehdä töitä samaan aikaan. Erityisesti pitää huomioida, että matalasti koulutetuilla on mahdollisuus hyödyntää tukea.

4. Osaamisen tunnistamisesta ja arvostamisesta arkipäivää. Arkioppimisesta pitää tehdä näkyvää muodollisen työkokemuksen ja tutkintotodistusten ohella. Yhteiskunta voi tukea osaamiskartoituksia työpaikoilla ja olemassa olevien työkalujen (esim. Koski-palvelu, Positiivinen CV) leviämistä tulee edistää.

Lue julkaisu kokonaisuudessaan täältä.

Lue myös:
Jatkuvasta oppimisesta totta: kolme ratkaistavaa haastetta –taustaselvitys
– Google Suomi, SAK ja Demos Helsinki yhdistävät voimansa löytääkseen ratkaisuja elinikäiseen oppimiseen (8.11.2018)

Lisätietoja:

Julia Jousilahti, julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931