Piilotettu osaaminen

Demos Helsinki ja CIMO kysyivät tuhansilta suomalaisilta työnantajilta ja opiskelijoilta kansainvälisen osaamisen merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Tutkimuksessa selvisi, että Suomeen on syntymässä uusi kansainvälisten osaajien ryhmä, utelias luokka. Heissä yhdistyvät ongelmanratkaisukyky ja kiinnostus tulevaisuuden suuria kysymyksiä kohtaan.

On syntymässä uusi kansainvälisten osaajien ryhmä, utelias luokka. Heissä yhdistyvät ongelmanratkaisukyky ja kiinnostus tulevaisuuden suuria kysymyksiä kohtaan.

CIMOn ja Demos Helsingin tutkimushankkeessa tavoitteena oli selvittää kansainvälisyyden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä.

Julkaisu perustuu Demos Helsingin ja CIMOn kokoamiin aineistoihin, jotka kerättiin vuonna 2012 järjestetyistä työpajoista sekä kattavasta kyselytutkimuksesta. Tässä tutkimushankkeessa kerättyjen aineistojen lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin Demos Helsingin aiempia tutkimuksia, CIMOn vuoden 2005 työnantajaselvitystä työelämän suhtautumisesta kansainväliseen osaamiseen ja muuta lähdemateriaalia.

TYÖRYHMÄ: Juha Leppänen, Jenna Lähdemäki, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Mari Orjasniemi ja Maria Ritola. Kyselytutkimuksen toteutus: Juuso Pesälä. Graafinen suunnittelu: Rebekka Gröhn.