Nöyrä puu: puurakentamisen peruskirja

Ilmastokriisin hillintä edellyttää tulevina vuosina monilla toimialoilla ennennäkemätöntä kehitystä, jossa aiemmat, päästöintensiiviset teknologiat korvataan uusilla, radikaalisti vähäpäästöisemmillä käytännöillä. Kyse on systeemisestä haasteista, joka ei tapahdu vaihtamalla ratkaisu A ratkaisuun B. Sen sijaan tyypillisemmin kyse on murroksesta, jossa pelisäännöt (julkinen ohjaus, markkinat) muuttuvat, toimijakentällä osa vanhoista yrityksistä korvautuu uusilla ja arvoverkot jäsentyvät uuteen asentoon. Tällainen transformatiivinen muutos haastaa näinä vuosina monet yhteiskuntiemme järjestelmät: ilmastokriisin edetessä, väestön ikääntyessä, teknologian kehittyessä sekä muiden haasteiden kiihtyessä tarvitsemme uusia tapoja ratkoa ongelmia. Vuonna 2021 Demos Helsingin yhteistyössä professori Charles F. Sabelin kanssa julkaisemaan tutkimukseen perustuva Nöyrän ohjauksen malli auttaa ratkaisemaan näitä monimutkaisia yhteiskunnallisia haasteita.

Tarve vähentää nopeasti rakennusalan päästöjä puurakentamisen avulla on relevantti sovelluskohde nöyrän hallinnon lähestymistavalle. Teemaan liittyvät rakennusalan moninaiset intressit sekä pitkäaikaiset, päästöintensiivisiä materiaaleja tukevat standardit, normit ja käytännöt. Kaikkien rakennusmateriaalien osalta tehdään tällä hetkellä tärkeää työtä päästöjen vähentämiseksi, mutta puu tarjoaa välittömästi käytettävissä olevan vähähiilisen ratkaisun hiilipiikin hillitsemiseksi. Hiilipiiikki on alati oleellisempi kysymys, jotta 1,5 asteen lämpenemisen rajan kanssa linjassa oleva hiilibudjetti ei karkaa liian kauas, ja jotta emme lisää kohtuuttomasti riskiä peruuttamattomien ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien noidankehien vahvistamisesta. Puun potentiaali saadaan lunastettua ainoastaan kehittämällä markkinaa määrätietoisilla ja sektorit läpäisevillä toimilla.

Nöyrän hallinnon malliin perustuneen prosessin tuloksena syntyi Nöyrän puurakentamisen peruskirja. Kirja sisältää puurakentamisen 2030 vision ja laajan joukon kysyntään, tarjotaan, ohjaukseen ja oppimiseen liittyviä ratkaisuja puurakentamisen pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Peruskirja maalaa tulevaisuuskuvan, missä vähintään puurakentamisen veroiset päästövähennykset luovat tavoitetason rakentamisen hiilineutraaliusponnisteluille.

Tämän toteutuminen edellyttäisi:

Tavoite 1: Hiilibudjettin perustuvat elinkaaritavoitteet ohjaavat kaikkien rakennushankkeiden päästöjä
Tavoite 2: 100% uudistuotannosta on päästöiltään vähintään puurakentamisen tasolla
Tavoite 3: Suomessa on kapasiteettia tuottaa vähintään kysyntää vastaava määrä puukerrostaloasuntoa vuodessa kilpailukykyiseen hintaan
Tavoite 4: 100% rakennusalan koulutuksesta pitää sisällään ymmärryksen puurakentamisen perusteista

Nöyrä puu -prosessi oli usean rakennetun ympäristön toimijan yhteisponnistus, missä yhteystyökumppaneina olivat ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma, Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Puutuoteteollisuus, Y-Säätiö, Bonava, Skanska, VAV ja Woodcomp. Hankkeen valmisteluvaiheessa tieto hankkeen käynnistämisestä ja mahdollisuus osallistua lähetettiin kaikille merkittävimmille rakennusalan toimijoille.

Haluatko kuulla lisää projektista? Lue lisää täältä.