Näkökulmia kokeilurahoitukseen – Ehdotus kokeilurahoitusalustan perustamisesta

Demos Helsinki ja Suomen ympäristökeskus tekivät selvityksen suomalaisen kokeilurahoituksen nykytilasta. Tavoitteena oli selvittää, tarvitaanko kokeilujen tukemiseen uutta rahoitusvälinettä ja jos tarvitaan, miten sen tulisi toimia. Selvitys tehtiin kirjallisuuskatsauksella ja  yhteiskehittämällä yli 40 suomalaisen organisaation kanssa.  Selvityksen perusteella näyttää siltä, että kannattavinta on perustaa kokeilurahoitusalusta, joka yhdistää kokeilijat ja rahoittajat, mahdollistaa joustavan rahoituksen sekä tarjoaa tukea kokeilemiseen sekä parhaiden oppien skaalaamiseen. Selvitys luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 15.4.2016.

Lataa selvitys PDF-muodossa tästä

Kysymyksiä tai palautetta:

Mikko Annala, tutkija

mikko.annala@demoshelsinki.fi

+358 40 778 6062