Low2No – Luo vihreät markkinat itse

Tarvitsemme lisää kestäviä jokapäiväisen kulutuksen tuotteita. Tarvitsemme enemmän käyttäytymisen muutokseen pohjautuvia tuotteita ja palveluita.

Suurimmalle osalle yrityksistä kestävän kulutuksen luominen on erittäin hankalaa. Tämän päivän eko-yritykset tuottavat ennen kaikkea kömpelöitä ja kalliita ekoversioita valtavirran tuotteista. Todellinen menestys kuitenkin vaatii kuluttajakäyttäytymisen muutosta sekä uusien markkinoiden luomista uusia tuotteita ja palveluita kehittämällä, niin kuin McDonald’s teki ravintoloille, Apple kännyköille, Yellow Tail viineille ja Airbnb hotelleille. Portinvartijoiden löytäminen on ensiarvoisen tärkeää, kun luodaan uusia markkinoita käyttäytymisen muutoksen avulla.

Artikkelimme esittelee tehokkaan tavan yhdistää käyttäytymisen muutos ja uusien markkinoiden luominen. Menetelmällä on yhtymäkohtia Michael Porterin ja Mark Kramerin kuvailemaan konseptiin, jossa jaettua arvoa luodaan tuotekehittelyn kautta. Teimme yhteistyötä yli 30 johtavan suomalaisen yrityksen kanssa kokeillaksemme uutta tapaa leikata päästöjä luomalla bisnestä.

Strategiaraporttimme kuvaama lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden ohittaa vihreän kulutuksen paradoksi keskittymällä vastuullisuuden ja kestävyyden sijaan markkinoihin. Talouden muuntautuminen korkean suorituskyvyn taloudeksi tarjoaa mittavat mahdollisuudet uudelle liiketoiminalle, joka nyt kuitenkin jää ekotehokkuuden ja eko-niche:jen varjoon. Uskomme todellisten mahdollisuuksien piilevän kyvyssä luoda uusia markkinoita muuttamalla ihmisten käyttäytymistä.

Tekijät: Tuuli Kaskinen ja Roope Mokka