Lähemmäs – Neljä polkua hyvinvoinnin paikalliseen rakentumiseen

Demos Helsingin ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyössä tekemä skenaariotyö on tutkimus lähiyhteisöjen roolista tulevaisuudessa. Hyvä elämä ja hyvinvointi eivät ole yksilöprojekteja. Naapurustot, harrastuspiirit, koulutus ja työelämä ovat yhteiskuntaamme yhteen liimaavia lähiyhteisöjä, joissa luomme itsellemme ja ympärillemme hyinvointia. Kokemus hyvinvoinnista lähiyhteisössä syntyy sosiaalisten verkostojen, toimintamahdollisuuksien, elinolojen, palvelun ja työn yhteispelistä.

Raportti kuvaa elämää vuonna 2025 neljän erilaisen tulevaisuudennäkymän kautta. Raportissa kuvataan, kuinka yhteiskunnan makrotason muutokset taloudessa, työelämässä ja arvoissa vaikuttavat lähiyhteisöihin ja hyvinvointijärjestelmään.

Raportti on tuotettu monialaisen järjestö- ja asiantuntijajoukon kanssa tulevaisuuden tutkimuksen Delfoi- ja backcasting-menetelmiä hyödyntäen. Delfoi-kyselyjen ja haastattelujen avulla on tunnistettu lähiyhteisöjen tulevaisuuteen vaikuttavat keskeiset jännitteet, jotka ovat työelämän meritokraattisuus tai joustavuus sekä päätöksenteon ja julkisten palvelujen kansalais- tai valtiovetoisuus. Osallistuvalla backcasting-menetelmällä on luotu näkymiä siitä, kuinka näissä erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa hyvinvointi voi rakentua paikallisesti toimivien lähiyhteisöjen kautta.