Kymenlaakso.ai – Selvitys tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja Kymenlaakson elinkeinoelämään

Kymenlaakso.ai on projekti, jossa Demos Helsinki toteutti selvitystyön tekoälyn vaikutuksista elinkeinoelämään ja muuhun yhteiskuntaan. Hanke sai alkunsa Kinno Oy:n tarpeesta ymmärtää uusien teknologioiden hyödyntämisen tuomia mahdollisuuksia rakennemuutoksen keskellä olevassa Kymenlaaksossa sekä tarpeesta luoda maakunnan elinkeinoelämälle valmiuksia uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Raportti on tämän projektin lopputuotos, joka on syntynyt sidosryhmätyön, haastattelujen ja analyysin pohjalta.

 

Tämän raportin luettuasi: 

  1. Ymmärrät, mitä tekoäly on ja miksi se on tärkeää juuri nyt
  2. Sinulla on ajatuksia tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksista edustamassasi yrityksessä tai organisaatiossa

 

Tekoälyn pitkäaikaiset yhteiskunnalliset ja eettiset vaikutukset ovat kriittinen ja ajankohtainen tutkimuskohde. Tekoälyllä ilmiönä on globaaleja ulottuvuuksia, mutta näiden paikalliset vaikutukset ovat vasta muodostumassa. Tämän raportin perimmäinen tavoite on kehystää ja purkaa tekoälyä ilmiönä niin, että Kymenlaakson yritysjohdolla, maakuntahallinnolla ja kuntapäättäjillä on parhaat mahdolliset edellytykset soveltaa tekoälyä omassa työssään, maakunnan menestykseksi.  

Sanalla sanoen: tämä raportti antaa ajattelun eväitä tekoälyn systemaattiseen hyödyntämiseen niin kaupallisten kuin yhteiskunnallisten ratkaisujen luomisessa. Niitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen!