Kestävän matkailualan sopeutumispolku muuttuvassa ilmastossa ja maailmassa

Matkailuala on yksi voimakkaimmin kasvavista toimialoista maailmassa ja kasvu näkyy myös Suomen pääkaupunkiseudulla. Jotta pääkaupunkiseudun matkailu pysyy kestävällä uralla, on panostettava luonnon ja ympäristön vaalimiseen. 

Vuoden 2008 maailmantalouden kriisin jälkeen matkailijoiden yöpymiset pääkaupunkiseudulla ovat kasvaneet noin viiden prosentin vuosivauhtia. Kasvavat matkailijamäärät ovat tervetulleita alueen taloudelle, mutta ne tuovat myös haasteita matkailun eri toimijoille erityisesti ilmastotavoitteisiin liittyen. 

Miltä pääkaupunkiseudun matkailun tulevaisuus näyttää vuonna 2100? Miten globaalit kehityskulut vaikuttavat pääkaupunkiseudun matkailuun ja millaisia mahdollisuuksia ne avaavat? 

Näitä kysymyksiä pohdittiin Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman BlueAdapt-tutkimushankkeen skenaariotyöpajoissa vuonna 2019. Työskentelyn tavoitteena oli luoda askelmerkit kestävälle matkailulle Helsingin seudulla, jonka valttina säilyy tulevaisuudessakin puhdas Itämeri ja muu luonto.

Työ keskittyy pääkaupunkiseudun vesistöihin nojaavan matkailun tulevaisuuden näkymiin, mutta tuloksia voi soveltaa myös muille Suomen matkailualueille sekä aloille. Erityisesti kysymystä tutkitaan vesiin liittyvän, niin sanotun sinisen matkailun näkökulmasta.  

Työskentelyyn osallistui monipuolinen ja osaava joukko asiantuntijoita, toiminnanharjoittajia, valtionhallinnon ja kaupunkien edustajia eri toimialoilta sekä eri alojen tutkijoita. Työryhmää johti professori Kari Hyytiäinen Helsingin yliopistosta. Siihen kuului tutkijoita ja asiantuntijoita Lapin yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Demos Helsingistä. 

Työn suosituksia

1. Paikallisen luonnon suojelemiseen pääkaupunkiseudulla on panostettava nyt. Puhtaat, monimuotoiset ja rakentamattomat luontoympäristöt ovat pääkaupunkiseudun merkittävä matkailuvaltti. Alueiden ja luonnon vaaliminen voi toteutua esimerkiksi kaavoituksen ja merien kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn avulla.

2. Tarvitsemme systemaattista seurantatietoa matkailuitoimialan kestävyysvaikutuksista. Yhteinen tilannekuva antaa toimialalle edellytykset tuoda aloitteita tehokkaammin julkiseen keskusteluun, toiminnan suunnitteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.

3. Alan luonteva ja jatkuva yhteinen kehittäminen vaatii yhteistä foorumia. Matkailuelinkeinotoimijat tarvitsevat yhteisen ymmärryksen ympäristön ja kulttuurisen kestävyyden reunaehdoista sekä kokonaisvaltaisesta kestävyydestä.

Lue ja lataa koko julkaisu Blue Adaptin sivuilta: https://blueadapt.fi/kestava-matkailu-2100/