Juurtunut paikallisuus – Paikallisuus, paikallislehdistö ja yhteinen arvo

Paikallislehdistön rooli demokratian luojana on keskeinen. Vaikka kiinnostuksen kohteet, arvot ja halut ovat moninaisia, paikka yhdistää erilaisia ihmisiä konkreettisissa sosiaalisissa yhteyksissä.

Paikallislehdistön vaikeasti jäljiteltävä kilpailuetu piilee juurtuneen paikallisuuden toimintamallissa. Sillä tarkoitetaan paikallislehdistön sitoutumista paikallisen toimintaympäristön kehittämiseen niin paikallisdemokratian, eri yhteisöjen toiminnan kuin paikallisen liiketoiminnankin näkökulmista.

 

Juurtuneen paikallisuuden hyödyntäminen paikallislehden toiminnassa:

1. Empatiakykyä paikallista toimintaympäristöä ja siellä toimivia kohtaan. Tämä voi toteutua lisäämällä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

2. Yhteistyötä, yhdessä tekemistä ja kehittämistä. Paikallislehden tulee olla aktiivinen ja läsnäoleva toimija, joka etsii yhteistyön mahdollisuuksia, ei kentän reunoilta huuteleva tuomari

3. Hyvästä paikallistuntemuksesta voimansa ammentava fasilitaattori. Paikallislehti voi parhaimmillaan tuoda yhteen toimijoita, jotka eivät itse näe yhteistyön mahdollisuuksia tai hyötyjä. Tämä tarkoittaa näkyvää ja rohkeaa roolia yhteisön kehittämisessä.

Tutkimus on Viestinnän tutkimussäätiön rahoittama ja sen empiirinen osio on toteutettu yhteistyössä Aamulehden kanssa.

[pdfviewer width=”676px” height=”940px” beta=”true/false”]https://demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2015/12/Juurtunut_paikallisuus.pdf[/pdfviewer]