SPREAD – Kestävät elämäntapaskenaariot 2050

Harvaa yllättää tieto, että Eurooppalaiset elämäntavat ovat kestämättömiä pitkällä aikavälillä. Siitä huolimatta on tehty hyvin vähän kattavaa tutkimusta siitä, minkälaiset kestävät yhteiskuntarakenteet ja elämäntavat saattavat tehokkaasti disruptoida nykyisiä. Tämä skenaarioraportti esittelee tekemämme laajamittaisen ja perusteellisen tutkimuksen kestävien elämäntapojen kehityksestä tästä hetkestä vuoteen 2050. Skenaariot pohjaavat kahteen merkittävään epätietoisuuteen: tulevaisuuden teknologia on joko “pandeemista” tai “endeemistä”, ja tulevaisuuden yhteiskunnan johtava toimintaperiaate on joko ”ihmislähtöisyys” tai ”meritokraattisuus”. Näiden eri lähtökohtien pohjalta loimme neljä vaihtoehtoista elämäntapaskenaariota vuodelle 2050. Kyseiset neljä skenaariota ovat nimeltään Singular Super Champions, Governing the CommonsLocal Loops sekä Empathetic Communities. 

Työryhmä: Juha Leppänen, Aleksi Neuvonen, Maria Ritola, Inka Ahola, Sini Hirvonen, Mika Hyötyläinen, Tuuli Kaskinen, Tommi Kauppinen, Outi Kuittinen, Kaisa Kärki, Michael Lettenmeier, Roope Mokka.