Ennakointi 2020: poikkeusolojen keskellä tarve ymmärtää tulevaisuutta kasvaa

Demos Helsinki ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus kartoittavat Kansallinen ennakointi 2020 -hankkeessa ennakoinnin nykytilaa ja tulevaisuutta.

Koronakriisi on vienyt meidät tilanteeseen, jossa monii kysyy, miksi emme osanneet paremmin ennakoida tämän tapahtuvan. Samalla poikkeusolojen keskellä tarve ymmärtää sitä, mitä tapahtuu tulevina kuukausina ja vuosina, kasvaa.

Tuore Ennakointi 2020 -raportti valmistaa Suomea aikaan, jossa voimme olla paremmin valmistautuneita jo siinä vaiheessa, kun seuraava kriisi kolkuttelee ovella. Valtioneuvoston tilaama selvitys kansallisen ennakoinnin nykytilasta ja keskeisistä toimijoista esittää toimenpiteitä ennakoinnin kehittämiseksi Suomessa. Ennakointia on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2004, jolloin asetettiin valtioneuvoston ennakointiverkosto.

Suomessa on kansainvälisesti arvostettu kansallinen ennakointijärjestelmä, mutta muuttuviin olosuhteisiin nähden työ on yksipuolista: uusien mahdollisuuksien ja yllättävien kehityskulkujen sijaan suomalaiset organisaatiot keskittyvät pääasiassa todennäköisten tulevaisuuksien kartoittamiseen. Murroksellisia tulevaisuuspolkuja työstetään vähemmän. Suuri osa suomalaisista organisaatioista katsoo ennakoinnissaan myös verrattain kapeaa tulevaisuushorisonttia. 

Puhjennut koronakriisitilanne nostaa selvästi esiin ennakoinnin tärkeyden. Ennakointi auttaa paitsi varautumaan kriiseihin, myös katsomaan niiden tuolle puolen. Varautumisen lisäksi tarvitaan positiivisia visioita siitä, millaisen tulevaisuuden yhteiskunnan haluamme rakentaa, kuten Aleksi Neuvonen, Laura Pouru ja Matti Minkkinen kirjoittavat blogissaan.

Vaikeasti ennakoitavassa maailmassa tarvitaan yhä enemmän kriittistä ja transformatiivista otetta ennakointiin. Jotta kansallinen ennakointi pystyy vastaamaan 2020-luvun haasteisiin, toimijoiden pitää pystyä jatkuvasti kyseenalaistamaan ja uudistamaan omia käsityksiään tulevaisuudesta. Politiikassa ja päätöksenteossa tarvitaan myös uusia työkaluja pitkän aikavälin transformaatioiden hallintaan.

Raportti tarjoaa kuusi kehittämiskohdetta kansallisen ennakoinnin päivittämiseksi 2020-luvulle: 1) kasvatetaan yksilöiden tulevaisuuslukutaitoa ja organisaatioiden ennakointikyvykkyyttä, 2) laajennetaan ennakoinnin ekosysteemiä, 3) hyödynnetään globaaleja näkökulmia, 4) selkeytetään toimijarooleja, 5) vahvistetaan ennakointitiedon viestinnällisyyttä ja 6) kytketään ennakointi nykyistä vahvemmin päätöksentekoon. 

Kansallinen ennakointi 2020 -hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportin kanssa samaan aikaan julkaistaan myös Kuntaliiton toteuttama rinnakkaisselvitys kunnissa tehtävästä ennakointitoiminnasta.

Tutustu aineistoihin

Tutkimusraportti
Policy brief
Blogi: Ennakointi auttaa varautumaan kriiseihin, mutta katsomaan myös niiden tuolle puolen
Kuntaliiton kyselytutkimus: Ennakointi kuuluu kunta-alan ydintoimintoihin

Demos Helsingin strategisen ennakoinnin palvelut

Demos Helsingillä on lähes 15 vuoden kokemus strategisen ennakoinnin tekemisestä julkishallinnon ja yritysten kanssa. Haluatko keskustella strategisesta ennakoinnista oman organisaatiosi näkökulmasta?

Ota yhteyttä:

christopher.rowley@demoshelsinki.fi
aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi
maria.malho@demoshelsinki.fi