Avoimuuden tuottaminen

Heli Hakala oli kesän ajan Paviljongin tuottaja ja syksyllä kirjoitti kulttuurintuottajan opintojensa päättötyön Paviljongista.

Demos Helsinki kuratoi ja suunnitteli WDC-vuoden Paviljongin ohjelman kesällä 2012. Mukana oli yli 500 Paviljongin aktivistia tekemässä tapahtumia ja toteuttamassa suunnitelmia. Heli Hakala oli kesän ajan Paviljongin tuottaja ja kirjoitti syksyllä kulttuurintuottajan opintojensa päättötyön Paviljongista.

Työssä sovelletaan arvostavan tutkimuksen (Appreciative Inquiry) menetelmää. Sen perusajatuksena on keskittyä löytämään toiminnasta vahvuuksia, joiden avulla voidaan luoda unelmatilanne johon pyrkiä. Työ koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisessä käyn läpi Paviljongin taustoja eri toimijoiden näkökulmista. Toisessa Paviljonki sijoitetaan kontekstiinsa ja selitetään, miksi se oli ajankohtainen. Tämä osio perustuu kirjallisuuteen luovista kaupungeista, kaupunkisuunnittelusta ja tilapäisten käyttöjen hyödyntämisestä suunnittelussa. Kolmannessa osassa kootaan Paviljongin toiminnasta tee-se-itse –ohjeet, jotka perustuvat Paviljongin noin sadan tapahtumajärjestäjän ja yleisön palautteisiin sekä Helin omiin kokemuksiin.