Veikko Eranti

Vanhempi asiantuntija

Veikko Eranti työskentelee kulttuurin, politiikan, kaupunkien ja teknologian teemojen ympärillä. Hän yrittää ymmärtää kuinka kulttuurin ja rakenteiden kehitys vaikuttavat yksilöiden kyvykkyyksiin. Veikon aika jakaantuu Demos Helsingin ja Helsingin Yliopiston välillä, jossa hän työskentelee kaupunkisosiologian apulaisprofessorina sekä CSD:n (Centre for Sociology of Democracy) yhtenä vetäjänä. Hän on tehnyt sosiologian väitöskirjan Helsingin yliopistosta.