Risto Lätti

Vanhempi konsultti

risto.latti@demoshelsinki.fi

+358 40 932 9520

Risto Lätti (KTM) työskentelee vanhempana konsulttina Demos Helsingissä. Riston työ fokusoituu erityisesti määrittelemään sekä yksityisille että julkisille organisaatioille uusia rooleja ja arvonluonnin tapoja osana yhteiskunnallisia transformaatioita.

Riston erikoisosaamiseen kuuluu:

 Tulevaisuudentutkimus

– Strategiatyö

– Strateginen ennakointi

– Skenaariot

– Uuden liiketoiminnan kehittäminen

– Markkinatutkimus

Risto työskentelee organisaatioiden strategiatöiden ja uuden liiketoiminnan kehittämisen parissa yhdistäen laajat yhteiskunnalliset muutokset ja trendit liiketoiminnan ytimeen. Riston vastuualueisiin kuuluu projektien johtaminen – myynnistä projektien suunnitteluun, tutkimukseen, fasilitointiin, ja analyysiin.

Strategiatöiden lisäksi Risto on tutkinut laajoja markkinamurroksia Demos Helsingin suurimmissa ennakointi- ja skenaarioprojekteissa, esimerkiksi liittyen digitalisaation ja työn murroksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Demos Helsingin ohella Risto on opettanut Aalto Yliopistossa ja Helsingin Kesäyliopistossa Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian opintokokonaisuutta ennakointimenetelmien käytöstä eri tieteenaloilla ja organisaatioiden kehittämisessä. Ennen Demos Helsingille tuloa Risto työskenteli pankkialalla ja yrittäjänä.