Outi Kuittinen

Lead, Untitled

outi.kuittinen@demoshelsinki.fi

+358 50 326 5582

Outi Kuittinen (VTM) johtaa Demos Helsingin vetämää Untitled-aloitetta ja -yhteisöä sekä on Demos Helsingin vanhempi asiantuntija. Hänen tavoitteenaan on muuttaa sitä, miten ihmiset ja organisaatiot tekevät yhteistyötä muuttaakseen maailmaa. Outin erityisosaamista onkin luoda yhteiskunnan ja organisaatioiden muutosta eteenpäinvieviä kumppanuuksia, yhteisöjä ja yhteistyön tapoja. Outin taitoa on motivoida toimijat niin organisaatioiden sisältä kuin väliltäkin oikeaan yhteistyöhön visioiden ympärille. Yhteiset ideat hän auttaa viemään nopeasti konsepteiksi ja kokeiluiksi, jotka tekevät muutoksesta totta. Hän on toiminut Demos Helsingin hallituksessa sekä johtoryhmässä vastuullaan mm. HR ja organisaatiokulttuuri sekä palvelukehitys.

Outin ydinosaamista ovat:

  • uusien aloitteiden muuttaminen todelliseksi toiminnaksi
  • muutosta eteenpäin vievien yhteisöjen ja kumppanuuksien luominen
  • organisaatioiden innovaatio- ja muutoskyvykkyyksien, -prosessien ja -kulttuurin kehittäminen
  • sidosryhmätyö sekä yhteiskehittäminen
  • purpose-driven yrittäjyys

Vuodesta 2008 Outi on rakentanut Demosta muutaman hengen tulokkaasta yli 50 työntekijän kansainväliseksi ajatusjohtajaksi. Hän on työskennellyt myös Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa, Lontoossa Demos UK:ssa ja Suomen Lontoon Instituutissa sekä opettanut Parsons School of Designissa The New School -yliopistossa New Yorkissa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Työnsä ohella Outi tutkimusmatkailee osallistuvissa kulttuureissa ja ilmastoystävällisen ruoan maailmassa.