Kari Jalonen

Research Area Lead

kari.jalonen@demoshelsinki.fi

+358405801967

Kari Jalonen (KTT, DI) on organisaatiotutkija, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää Demos Helsingin tutkimustyötä. Kari väitteli Hankenilta aiheenaan kaupunkien strategiatyön käytännöt, ja on sen jälkeen työskennellyt tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa ja Stanfordin yliopistossa.

Karin ydinosaamista ovat:

  • Strateginen johtaminen ja strategiatyö julkisen sektorin organisaatioissa
  • Kielenkäytön rooli yhteistyössä ja konflikteissa
  • Organisaatioiden toiminta monimutkaisissa institutionaalisissa ympäristöissä

Karin tutkimus on keskittynyt jaetun ymmärryksen luomiseen työorganisaatioissa ja strategiatyön käytäntöihin julkisella sektorilla. Hänen tämänhetkiset hankkeensa keskittyvät jaetun strategian luomiseen kaupunkiorganisaatioissa. Kari on työssään seurannut läheltä kaupunkien strategiatyötä, ja kuvaa työssään kuvannut miten osallistujien eri näkökulmien välinen vuoropuhelu ja ristiriidat vaikuttavat työn koordinointiin ja jaetun ymmärryksen kehittymiseen. Kari myös kehittää akateemiseen työhön laajemman yhteistyön mahdollistavia työtapoja osana Nordic Open Writing Hub-yhteisöä. Hänen työtään on julkaistu mm. Strategic Management Journal’ssa ja Qualitative Inquiry’ssa.