Julia Jousilahti

Vanhempi asiantuntija

julia.jousilahti@demoshelsinki.fi

+358 40 722 4931

Julia Jousilahti on erikoistunut demokratian ja osallistumisen tulevaisuuteen sekä työn murrokseen liittyviin kysymyksiin. Hänen ydinosaamistaan on myös yhteiskunnallista vaikutusta tavoittelevien yhteisöjen sparraaminen.  Koulutukseltaan Julia on politiikan tutkija (VTM).

Julian ydinosaamista ovat:

– demokratian tulevaisuutta ja työn murrosta käsittelevä tutkimus

– yhteiskunnallista vaikutusta (social impact) tavoittelevien yhteisöjen ja yritysten sparraaminen, esim. haastekilpailut ja kiihdyttämöt.

– tuloksekkaiden, osallistujia motivoivien yhteiskehittämisprosessien ja -työpajojen suunnittelu sekä fasilitointi

Julia vetää Demos Helsingissä parhaillaan suomalaisten säätiöiden Vuosisadan rakentajat -haastekilpailua, jossa tiimit kehittävät työpajoista rakentuvassa kiihdyttämössä innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat nuorten hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallistumista.

“Vuosisadan rakentajat on perinteikkäiltä suomalaissäätiöiltä hieno uusi tapa tukea moninaisia ja yllättäviäkin toimijoita, jotka haluavat kunnianhimoisilla ratkaisuillaan muuttaa yhteiskuntaa nuorille entistä paremmaksi.”

Ennen Demos Helsinkiä Julia työskenteli Sitran strategia- ja tutimusyksikössä sekä yhteiskunnallisen koulutuksen tiimissä.