Henrik Suikkanen

Vanhempi konsultti

henrik.suikkanen@demoshelsinki.fi

+358 44 322 2632

Henrik on Vanhempi Konsultti Demos Helsingillä. Hänen viimeaikainen työnsä on keskittynyt tulevaisuuden talouteen, ilmastokriisiin ja rakennettuun ympäristöön, esimerkiksi missio-orientoituneen innovaatiopolitiikan ja puurakentamisen kehittämiseen sekä ilmastonmuutoksen työllisyys- ja talousvaikutusten tutkimiseen liittyvien projektien kautta.

Vuodesta 2015 saakka, Henrik on työskennellyt monissa eri rooleissa Demos Helsingillä ja johtanut kymmeniä konsepti-, strategia- ja monen sidosryhmän koalitioprojekteja yksityisten ja julkisten asiakkaiden kanssa. Päivätyön lisäksi, Henrik on ollut Climate Leadership Coalition -ilmastoverkoston kestävän rakentamisen työryhmän puheenjohtaja vuodesta 2019, auttanut yhteiskunnallisia haasteita ratkovia startuppeja sekä toiminut vapaaehtoisena Kenian maaseudulle kohdistuvassa ekologisen sanitaation kehittämiseen tähtäävässä projektissa. Henrik on myös kokenut keynote-puhuja muun muassa tulevaisuuden työhön, liikkumiseen, asumiseen, rakentamiseen ja ilmastoon liittyen. Henrikillä on taloustieteen maisterin tutkinto Aalto-yliopistosta.

Työn ulkopuolella, Henrik tykkää juoksemisesta, vaeltamisesta ja monipuolisesta talviurheilusta.