Aleksi Neuvonen

Co-founder

aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi

+358 50 534 4241

Aleksi Neuvonen on Demos Helsingin toinen perustaja. Hänen työnsä keskittyy yhteiskuntien ja organisaatioiden muutoksen (ja muuttumattomuuden) ymmärtämiseen. Tulevaisuudentutkijana Aleksia kiinnostavat sekä teknologia että ihmisten käyttäytyminen. Ne ovat molemmat asioita, joiden vaikutuksia on vaikea ennakoida.

Aleksin ydinosaamista ovat:

  • Ennakointi, skenaariot, visiot ja niiden hyödyntäminen strategioissa
  • Yhteiskunnallisten muutosvoimien ja niiden vaikutusten tunnistaminen
  • Kaupunkien muutos ja muuttaminen

Aleksi on ollut luomassa Demos Helsingin näkemystä yhteiskunnallisesta muutoksesta, jota on sovellettu käytännössä kaikissa Demos Helsingin tutkimusraporteissa. Makrotason ymmärrys tulevaisuuden kehityskuluista yhdistyi startupien, yritysten ja kaupunkien yhdessä elävässä kaupunkiympäristössä tekemiin kokeiluihin Smart Retro -ohjelmassa. Tällä hetkellä Aleksi rakentaa yhteiskunnallista visiota kestävästä hyvinvoinnista Sitran kanssa toteutettavassa Seuraava Erä -ohjelmassa.  

“Teimme Smart Retrossa pari vuotta töitä yritysten, julkisten organisaatioiden ja vasta taipaleensa alussa olevia startupeja kanssa ja autoimme niitä kehittämään yhdessä uusia kaupunkipalveluita. Yhdistimme työssä syntyneitä havaintoja siihen, mitä tiesimme teknologian, kaupunkien ja elämäntapojen muutoksesta. Syntyi aivan uudenlainen näkemys siitä, miten kaupunkeja kannattaa kehittää tässä ajassa ja kuinka organisaatiot muuttuvat.

Aleksi on opettanut aiemmin tulevaisuuden tutkimusta Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Uransa hän aloitti yhteiskuntatieteellisen innovaatiotutkimuksen parissa VTT:llä.

 

Aleksi Neuvonen on toiminut pitkään hallituksessa maailman johtaviin rauhanvälitysorganisaatioihin kuuluvun CMI Martti Ahtisaari Centerissä ja ekokauppaketju Ruohonjuuressa. Hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa Tampereen teknillisessä yliopistossa ja hollantilaisessa Radboud Universityssä.