Demos Helsinki vahvistaa tutkimusosaamistaan neljällä tohtorilla

Anna Björk (YTT), Kari Jalonen (KTT, DI), Lauri Holappa (VTT) ja Niina Meriläinen (FT) aloittivat syyskuussa Demos Helsingissä.

Demos Helsingin syksy käynnistyi neljällä rekrytoinnilla. Uudet nimitykset vastaavat kasvavaan kysyntään, joka yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen ja sen ymmärtämiseen nyt kohdistuu. Ne laajentavat Demos Helsingin aiempaa kaupunkitutkimuksen, tulevaisuudentutkimuksen, tutkimuksen vaikuttavuuden ja hallinnon innovaatioiden osaamista entistä monitieteisemmäksi.

– Ympäri maailmaa mietitään nyt kovasti, mihin suuntaan yhteiskunta on kriisin keskellä menossa. Suurin osa suomalaisista uskoo tieteen ja asiantuntijuuden roolin kasvavan koronakriisin myötä, mutta samalla uskotaan myös yhteiskuntaryhmien välisten jännitteiden ja ristiriitojen kasvavan. Ilmastokriisissä näkyy sama ilmiö. Emme ehdi ratkaista ilmastokriisiä teknologioiden kehittämisen kautta, vaan oikeudenmukainen siirtymä tulee edellyttämään tutkimukseen perustuvia yhteiskunnallisia innovaatioita. Monitieteinen, tulevaisuusorientoitunut, eri ihmistieteitä yhteen tuova näkökulmamme auttaa luomaan parempia ratkaisuja ja uutta tietoa näitä kriisejä ratkoville toimijoille yhteiskunnan eri alueilla, sanoo Roope Ritvos, Demos Helsingin tutkimustyöstä vastaava johtaja. 

Demos Helsinki on työskennellyt tutkimuksen parissa pitkään esimerkiksi EU:n puiteohjelmista rahoitetuissa hankkeissa ja Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimushankkeissa Suomessa. Tuoreet rekrytoinnit kasvattavat tutkimustyön monitieteellisyyttä ja kokemuspohjaa.

”Oikeudenmukainen siirtymä tulee edellyttämään tutkimukseen perustuvia yhteiskunnallisia innovaatioita.”

Tutkimustyötä tehdään Demos Research Institute oy:n alla, johon myös uudet työntekijät tulevat. Demos Research Institute on itsenäinen, voittoa tavoittelematon, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin sitoutunut organisaatio. Se toimii läheisessä yhteistyössä Demos Helsingin muun toiminnan kanssa, johon kuuluvat Demos Helsinki oy:n konsultatiivinen työ sekä uusi Untitled-aloite. Tutkimustoiminta, konsultointi ja Untitled muodostavat yhdessä Demos Helsingin, jonka omistaa Demos ry

– Kiinnostavaa on, miten voimme puolin ja toisin oppia Demos Helsingin konsultatiivisesta työstä kaupunkien, yritysten ja hallintojen kanssa. Toisaalta se avaa näköalaa keskeisiin uusiin tiedon tarpeisiin, mikä auttaa ohjaamaan tutkimusta aidosti yhteiskunnan eri toimijoita hyödyttävien kysymysten ja ilmiöiden äärelle. Toisaalta pitkäjänteinen, uutta tietoa luova ja näyttöön perustuvia ratkaisuja luotaava tutkimustyö luo arvoa koko Demoksen asiakas- ja kumppaniverkostolle. Muutosta tehdään yhdessä, Roope Ritvos sanoo.

Demos Helsingin uudet tutkijat: esittelyssä Anna, Lauri, Niina ja Kari  

Yhteiskuntatieteiden tohtori ja politiikan tutkija Anna Björkin ydinosaamista ovat poliittiset instituutiot, poliittisten käsitteiden tutkimus ja kansalaisuuteen liittyvät teemat. Hän on toiminut tutkijana yliopistolla ja sekä muissa tutkimuksellisissa rooleissa järjestösektorilla ja julkisen sektorin konsultoinnissa. Tutustu Annaan.

Valtiotieteiden tohtori Lauri Holappa on erikoistunut rahatalousjärjestelmään ja rahoitusmarkkinoihin, poliittiseen talouteen sekä tieteenfilosofiaan. Hän on toiminut tutkimus- ja opetustehtävien lisäksi opetusministerin erityisavustajana sekä toimittajana. Lauri tunnetaan myös Raha ja talous -blogin kirjoittajana. Tutustu Lauriin.

Niina Meriläinen (FT.) on valtasuhde- ja ihmisoikeustutkija, jonka kriittinen, monitieteinen, teoreettinen ja empiirinen humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkimus on käsitellyt muun muassa ihmiskaupan narratiiveja, teknologisten sovellusten käyttäjälähtöistä suunnittelua ja valtasuhteita poliittisessa päätöksenteossa hyödyntäen kanssatutkijuutta. Niina väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014. Hänen monitieteinen artikkeliväitöskirjansa käsitteli valtasuhteita ihmisoikeuskeskusteluissa ja päätöksenteossa. Tutustu Niinaan.

Kari Jalonen (KTT, DI) on organisaatiotutkija, joka on työskennellyt Aalto yliopistossa ja Stanfordin yliopistossa. Hän väitteli vuonna 2017 Hankenilta aiheenaan kaupunkien strategiatyön käytännöt. Karin tutkimus käsittelee mm. julkisen sektorin strategista johtamista, erilaisten vaatimusten yhteensovittamista johtamisessa ja tutkimustyön käytäntöjä. Tutustu Kariin.

Ota yhteyttä: roope.ritvos@demoshelsinki.fi