Nuorten on saatava äänensä kuuluviin muuallakin kuin lakossa eduskuntatalon portailla

Nuorten ‘kuulemisella’ ja nuorten kanssa ‘tekemisellä’ on ero, muistutti Demos Helsingin Sofia Rahikainen ministerien järjestämässä tilaisuudessa.

Osallistuin kolmen ministerin, Krista Mikkosen, Li Anderssonin ja Hanna Kososen järjestämään pyöreän pöydän keskusteluun: Ilmastoahdistuksesta ilmastoinnostukseen – mistä lääkkeet nuorten ilmastoahdistukseen.

Korostin keskustelussa, että on ensisijaisesti poliittinen vastuu luoda mekanismit nuorten osallistumiselle ja kääntää ne todelliseksi tekemiseksi. Nykyinen demokraattinen järjestelmä ei takaa riittäviä osallistumisen keinoja.

Säätytalon pyöreän pöydän ulkopuolelle jää vielä miljoona alle 18-vuotiasta suomalaista, joilla ei ole mahdollisuutta edes äänestää. Meidän on ymmärrettävä uusiksi osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ympäristössä, jossa vanhat vaikuttamisen lainalaisuudet eivät päde.

Nuorten ‘kuulemisella’ ja nuorten kanssa ‘tekemisellä’ on ero.

Kuuleminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on kytkeä aktiivisuus osaksi päätöksentekoa ja toimintasuunnitelmaa.

Yksi konkreettinen esimerkki tekemisestä on varjoprosessi, jossa erilaiset nuorten ryhmät luovat visiovetoisesti ehdotuksia ilmastolain sisällöstä. Nämä visiot tuotaisiin osaksi lainvalmistelun aineistoja. Kyse ei olisi muodollisesta kuulemisesta, vaan mahdollisuudesta luoda ilmastolaki, joka nuorten näkökulmasta on riittävän kunnianhimoinen ja tarttuu oikeisiin ongelmiin. Toinen vaihtoehto voisi olla Islannin mallin mukaisesti digitaalisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

Hallitusohjelmassa sanotaan, että 1) meidän pitää tehdä pitkäjänteistä politiikkaa, 2) perustaa kaikki toimintamme tietoon ja sen pohjalta tehdä kokeiluja sekä 3) oppia tekemisestämme.

Oppiva, pitkäjänteinen ja tietoon pohjautuva päätöksenteko on sitä ydintekemistä, jonka parissa Demos Helsinki on tehnyt töitä yli vuosikymmenen.

Jos haluamme nuoret aidosti mukaan kunnianhimoisemman ilmastolain valmisteluun, me voimme tehdä tästä lakiuudistuksesta täysin uudenlaisen demokratiakokeilun, joka rakentaa uusia vuorovaikutuksen ja osallistumisen tapoja.

Jos – ja kun – hallituksella on rehellinen tahtotila tehdä tästä totta, me lupaamme auttaa kaikin mahdollisin tavoin.

Kirjoittaja: Sofia Rahikainen / @sofiarahik

Kuva: OKM / Katarina Koch