Keskustelutilaisuus: Mitä on ihmislähtöinen julkishallinnon toiminta jälkiteollisessa ajassa?

Milloin: 28.11.2017 klo 17:00–19:20
Missä: Demos Helsingin toimisto, Mechelininkatu 3d
Ilmoittaudu tästä lomakkeesta!


Ympäri maailmaa, valtioiden, alueiden ja kaupunkien hallinnot rämpivät moninaistuvien haasteiden hetteikössä. Kuljemme nopeasti kohti jälkiteollista aikaa, jossa nykyiset toimintamallit eivät enää tuota toivottuja tuloksia. Ongelmiin on tarjolla monia lääkkeitä: innovaatiokeskukset, kansalaisia lähemmäs hallintoa tuovat osallistumismallit ja politiikkatoimien tehostamiseen liittyvät kokeilut. Nämä nousevat jo nyt esiin työkaluina, joiden avulla julkiset organisaatiot yrittävät vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Suomessa kokeilut ja kokeilukulttuuri on nostettu hallitusohjelman tasolle, mikä on kansainvälisestikin poikkeuksellista. Erityisesti kokeiluissa on viime vuosina nähty merkittävää lupausta. Demos Helsinki on tehnyt kokeiluihin liittyen paljon työtä, muun muassa valtioneuvoston kanslian ja monen ministeriön kanssa – ja nyt toimimme myös yhä enemmän ulkomailla.

Tässä tapahtumassa esittelemme case-esimerkkien kautta, miten kokeilujen ja muiden innovatiivisten keinojen entistä kokonaisvaltaisemmalla ymmärtämisellä ja hyödyntämisellä voi rakentamaan entistä toimivampaa demokraattista järjestelmää. Tämä mahdollistaa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista ihmisten tarpeet huomioiden.

Tervetuloa!


Tilaisuuden ohjelma

17:00 Tervetuloa!
Tuuli Kaskinen, Demos Helsingin toiminnanjohtaja

17:10  Mitä on julkishallinto jälkiteollisella ajalla? Kokeilut, ennakointi ja yhteiskehittäminen, esimerkkejä maailmalta.
Mikko Annala, Head of Governance Innovation, Demos Helsinki

17:40 Tarpeet ja lähtökohdat julkisen sektorin uudistumiselle
Sirpa Kekkonen, ohjelmaneuvos, hallituksen strategiasihteeristö, valtioneuvoston kanslia

18:00 Working with Change: How governments can cope with complexity?
(Including OECD’s recent review of the Finnish approach to public sector experimentation)

Piret Tonurist, Innovation Specialist, OECD Observatory of Public Sector Innovation

18:30 Panel discussion: What needs to change for the public sector to succeed in the future?
      Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
      Piret Tonurist, OECD
      Mikko Annala, Demos Helsinki

19:00 Kysymyksiä panelisteille ja keskustelua

19:10  Vapaata keskustelua

OECD julkaisi syksyllä 2017 katsauksen, jossa analysoidaan eri lähestymistapoja viheliäisten ongelmien ratkaisuun julkisella sektorilla. Yksi maailman neljän kärkiesimerkin joukkoon päätyneistä tuli Suomesta. OECD:n katsauksen suomalaiseen julkisen sektorin kokeiluohjelmaan voi tutustua tästä linkistä. Tapahtumassa puhuva Piret Tonurist on yksi tutkimusraportin kirjoittaneista asiantuntijoista.