Politiikan uusi virus leviää Tanskasta!

Mitä pitäisi ajatella, kun joku väittää, että politiikka voi muuttua paremmaksi? Huomaan olevani skeptinen. Osin ehkä siksi, että olen pohtinut samaa kysymystä käytännössä koko aikuisikäni: Voiko politiikka olla ihmisiä innostava ja voimaannuttava asia? Voiko puolueista tulla yhteiskuntaa uudistava voima, joka tarttuu enemmän tulevaisuuden kuin menneisyyden kysymyksiin? Voiko politiikka uudistua?

Vuonna 2016 on skeptisyydelle politiikkaa kohtaan paljon perusteita. Politiikka länsimaissa on muuttumassa ääripäiden dominoimaksi sirkukseksi, ja populistiset lupaukset peittoavat kauaskatseisuuden. Ohi puhuminen ja konfrontaatio korvaavat dialogisuuden ja yhteistyön. Sekä perinteisen oikeiston että perinteisen vasemmiston yritykset  uusiutua ovat joka maassa tyrehtyneet tai osoittautuneet vain kevyeksi kampanjaretoriikaksi, jonka alta löytyy enimmäkseen vain sitä vanhaa samaa omien peruskannattajien etujen pönkittämistä.

Tässä sitä kuitenkin ollaan. Matkalla Kööpenhaminaan miettimään politiikan uudistamista seminaarissa, jonka järjestäjänä on muutosta lupaava uusi puolue, Alternativet. Puolue, joka nousi Tanskan parlamenttiin viime kesän vaaleissa.

Alternativet on puolue, jonka perustaja ja keulakuva on Uffe Elbaek. Elbaekin maine on se asia, jonka ansiosta sain tainnutettua politiikka-nihilismini ja ostettua liput seminaarimatkalle Tanskan pääkaupunkiin. Alternativet ei ole ainoa Elbaekin perustama asia. Vuonna 1991 hän perusti Kaospilots-yrittäjyyskoulun. Sittemmin Kaosplitosista on kasvanut viime vuosikymmenten innostavimpia ja tunnetuimpia esimerkkejä uudenlaisesta yliopisto-pedagogiikasta. Kaospilots on lievästi sanottuna transformatiivinen koulutusohjelma, jonka lähtökohtina on henkilökohtainen kehitys, arvopohjainen yrittäjyys, luovuus ja sosiaaliset innovaatiot.

Kaospilotsin ja Elbaekin kielessä yrittäminen ei ole vain taitoa rakentaa omaa bisnestä: se on tapa katsoa yhteiskuntaa, kantaa vastuuta ja motivoitua. Kaospilots tekee opiskelijoistaan ihmisiä, joilla on halu muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi ja vahva usko siihen, että heidän kyvyillään muutosta voi myös tapahtua.

Paljon uskoa ihmisiin ja ihmisten kykyyn tehdä yhdessä hyviä asioita. Se on myös Alternativetin poliittisen agenda ytimessä. Siksi puolueen ohjelma näyttää anarkistiselta. Siinä luetellaan enemmän arvoja kuin poliittisia tavoitteita. Tavoitteeksi kiteytetään yhteiskunta, jossa elämänlaatu kasvaa samalla kun yhteiskunnan ympäristökuormitus pienenee. Ajatus yhteiskunnallisesta muutoksesta on siis paljolti toisenlainen kuin muilla puolueilla.

Alternativet määrittelee itsensä kansainväliseksi poliittiseksi liikkeeksi. Siksi on järjestetty myös tämä The Copenhagen Meeting -seminaari, johon olen matkalla. Paikalle on tulossa kirjava joukko sekä politiikan toimijoita (esim. Italian Movimento Cinque Stelle -parlamenttipuolueesta, Espanajan Podemosista sekä lukuisista eri maiden uusista pienpuolueista) että laaja joukko poliittisia ajattelijoita eri maista. Alternativet näkee itsensä viruksena, joka pyrkii muuttamaan politiikkaa sisältä. Näiden kahden päivän tavoitteena on saada tuo virus monistumaan ja leviämään ympäri Eurooppaa.

Teemoina kaksipäiväisessä seminaarissa ovat 1.) edistyksellisen Euroopan yhteinen media, 2.) edistyksellisen Euroopan johtajuusohjelma ja 3.) edistyksellisen politiikan kampanja murtamaan muukalaisviha ja eristäytyminen. Nämä puitteet ovat olemassa vain antamassa puitteet tapaamiselle, jossa rakennetaan yhdistäviä asioita uudenlaiselle edistykselle ja sitä eteenpäin vievälle kansainväliselle poliittiselle liikkeelle.

Toivon kovasti, että voin seminaarin päätyttyä kertoa olevani hieman vähemmän kyyninen politiikkaa kohtaan kuin ennen. En tarkkaan tiedä, mitä se edellyttää. Mahdollisesti sitä, että täällä syntyy hienoja aloitteita uudenlaisen politiikan toiminnasta. Tai että lähtee käyntiin uusi eurooppalainen poliittinen liike. Tai että kohtaan monia aidosti tosissaan olevia, fiksuja ja vahvasti arvojaan toteuttavia ihmisiä. Tai sitten ihan jotain muuta.

Sekä toivoa että toivottomuutta antaa matkalukemisena oleva edesmenneen Peter Mairin loistava kirja Ruling the Void – The Hollowing of Western Democracy. Sen pääväite on, että demokratian kriisi johtuu ennen kaikkea puolueiden kriisistä: niiden kyvyttömyydestä samaan aikaan hallita sekä ihmisten puolesta että ihmisten kautta. Demokratiaa ei saada toimivaksi, jollei puolueita saada toimimaan toisella tavalla kuin nyt. Siksi on tärkeää, että Alternativet ja me seminaarin osallistujat ainakin yritämme.

Joka tapauksessa kaksi tulevaa päivää kehitetään uutta Tanskan parlamentissa.